Zlato (oz) / USD
1 280,27
0,00 %
Zlato (oz) / CZK
28 807,25
0,00 %
EUR / USD
1,15
1,57 %
USD / CZK
22,50
0,00 %
Zlato
Zlato a ropa. Patří k sobě?

Poměrně často se objevují teorie o vzájemném vztahu ceny zlata a ropy. S jednou z nich nyní přišel i web Oilprice. Argumentuje tím, že když analytici predikují ceny zlata, většinou se dívají na úrokové sazby, výkyvy amerického dolaru, zásoby zlata, ale sledují rovněž akcie, dluhopisy, ceny komodit, a dokonce i úroveň zadlužení. Indikují uvedené proměnné spolehlivě pohyby cen zlata?

 

Existuje vztah mezi hodnotou zlata a ropy? Foto: iStock

Vyberme například úrokové sazby, protože se často opakuje, že k nim má zlato negativní vztah.

Logika je zde dost jednoduchá – Když úrokové sazby stoupají, investoři přesouvají své peníze z neúročených aktiv, jako je zlato, do těch výnosných, jako jsou právě dluhopisy a akcie.

Leč coby skálopevný argument tvrzení vždy neobstojí. Existují totiž dlouhá období, kdy se cena zlata s rostoucími úrokovými sazbami zvyšovala a s klesajícími snižovala, což naznačuje, že klíčovou roli zde hraje něco jiného.

Zlato v tandemu

Vztah mezi zlatem a ropou investoři neberou stejně vážně jako korelaci mezi žlutým kovem a úrokovými sazbami nebo silou dolaru. A to navzdory tomu, že ropa je důležitým indikátorem pohybu ceny zlata, stěžuje si Oilprice.com, který zlato považuje za komoditu, jež se stejně jako ropa a jiné kovy těží ze země.

„Dlouhodobě je cena ropy je stabilnějším a spolehlivějším ukazatelem při prognózách ceny zlata než okamžitá cena zlata. Hodnota ropy dosáhla maxima v roce 2011 a od té doby se propadá, stejně jako cena zlata. Proto mohou být ceny ropy poměrně dobrým indikátorem ceny zlata pro jejich silný vzájemný vztah. V dlouhodobém horizontu se ceny zlata pohybují nahoru a dolů společně s cenami ropy,“ píše Oilprice.com. A nejdražší byla ropa v roce 2008, kdy stál barel lehké americké ropy 148 dolarů.

Modelovat ceny zlata jako u jiných komodit, však není příliš přesné, protože na rozdíl od nich se zlato nespotřebovává. Ačkoli je zlato žádanou surovinou třeba v elektronickém průmyslu, jeho spotřeba je nižší než 10 procent světové spotřeby, z čehož většina se později recykluje. Všechna ostatní běžná použití zlata ve šperkařství, na rezervy centrálních bank, ve fondech zajištěných zlatem a nákupy zlatých cihel, plátků či mincí, jsou jen různými formami zlatých zásob.

Nový model

Společnost Gold Money vyvinula model, který lze použít k vysvětlení většiny pohybů cen zlata na základě kombinace tří faktorů:

  1. očekávání reálných úrokových sazeb,
  2. strategií centrálních bank,
  3. kolísání cen energií v dlouhodobém horizontu.

Investoři obvykle na očekávání reálných úrokových sazeb reagují pomocí nástrojů komoditní burzy COMEX a zlatých fondů. „Zejména obchodníci se zlatem tvrdí, že čistá pozice nekomerčních obchodníků je klíčovým motorem cen zlata. Zlaté holdingy mají přímý vliv na ceny zlata při obratech kolem milionu troyských uncí (31 tun), které ovlivňují ceny o 0,83 procenta,“ píše Oilprice.com.

Množství zlata v sejfech centrálních bank zase ovlivňuje ceny v závislosti na tom, zda jsou čistými kupci, nebo čistými prodejci. „Rovněž změny dlouhodobých cen ropy mají přímý vztah k pohybům cen zlata. Zjištění je podpořeno skutečností, že energie tvoří dominantní výrobní náklady produkce drahého kovu.“

Kombinace tří faktorů má vysvětlovat 60 procent měsíčních pohybů ceny zlata. Zejména pak vztah mezi cenou zlata a energií je údajně nesporný, jelikož náklady na energie se v cenách zlata přímo promítají. Rozhodně lze souhlasit pouze s tím, že se promítají do výsledků těžebních firem.

Zákonitost, nebo náhoda?

Zda jsou časté korelace cen ropy a zlata zákonité, nebo nahodilé nelze stoprocentě potvrdit. Stejně tak není možné vylučovat ostatní zmíněné faktory jak se o to pokouší úvaha na Oilprice.com. Konečně i server podle zmíněného modelu predikce hovoří jen o 60 procentech vlivu zmiňovaných faktorů na cenotvorbu. Na Nobelovu cenu za ekonomii to tedy nevypadá, ale jako jiný pohled na predikci vývoje cen zlata alespoň za přečtení stojí.

„Stoprocentně společné mají ropa a zlato, že se obchodují v amerických dolarech,“ dodává přední expert a hlavní analytik akciové společnosti Zlato David Marášek.

(rek)