Zlato (oz) / USD
1 837,00
0,00 %
Zlato (oz) / CZK
39 660,42
0,34 %
EUR / USD
1,21
0,39 %
USD / CZK
21,59
0,34 %
Zlato
Možné výhledy zlata pro příští rok

Třetí největší správce aktiv na světě – State Street Corporation – jenž opatruje tři biliony dolarů, přišel s třemi scénáři budoucího vývoje hodnoty zlata. Jeden je medvědí, dva jsou býčí. Tomu poklesovému dává firma 20% šanci, dvěma růstovým 40% naději.

Medvědí, nebo býčí scínář vývoje hodnoty zlata v roce 2021? Foto: iStock

SCÉNÁŘ 1: 1600 až 1800 dolarů za unci

Tento scénář předpokládá náhlé zvrácení mnoha současných pozitivních trendů v Číně a na ostatních rozvíjejících se trzích, přičemž tito hráči budou čelit dalším velkým výzvám při znovuotevření svých ekonomik. Mohlo by dojít k podstatnému obnovení ohnisek covidu a země v regionu by mohly čelit přísným blokádám. Vznikající ekonomické oživení, které se v současné době formuje, by se zastavilo a poptávka po zlatých špercích by nevznikla.

Naproti tomu v USA a západní Evropě se tempo vývoje bezpečných a účinných vakcín může zrychlit a mohly by být vyvinuty i účinné distribuční mechanismy. Tyto vakcíny by se v průmyslovém světě mohly rychle stát široce dostupné, což by vedlo k rychlému vzniku imunity. Tyto regiony by mohly být schopny zvrátit nedávné zablokování ekonomiky. Při rychlejším než očekávaném hospodářském oživení ve vyspělých zemích by se akciové trhy pravděpodobně vyšplhaly na nová historická maxima a my bychom mohli vidět agresivní výnosové křivky spolu s obnovenou silou amerického dolaru.

Podle tohoto medvědího scénáře by cena zlata mohla klesnout kvůli ksnižující se poptávce po bezpečných investicích na Západě a k umrtvení poptávky po špercích v Asii a dalších rozvíjejících se trzích. S návratem k solidnímu růstu HDP na Západě by mohla existovat určitá kompenzace za pravděpodobný pokles investic do zlata, pokud se poptávka po špercích v regionu začne zotavovat, ale bez silného nákupu na rozvíjejících se trzích, by se zájem o zlato pravděpodobně dostal pod normální úroveň.

SCÉNÁŘ 2: 1800 až 2000 dolarů za unci

Tento hypotetický scénář State Street Global Advisors předpokládá jen malou změnu proti současnému stavu. Tempo hospodářského oživení na rozvíjejících se trzích by zůstalo pomalé, přičemž by se všeobecná prosperita ukázala jako nedostižitelná a potlačovala by jakýkoli výrazný vzestup poptávky po zlatých špercích. Centrální banky rozvíjejících se trhů by mohly zvrátit svůj desetiletý trend a zpomalit čisté nákupy zlata pro oficiální rezervy, protože začnou ztrácet důvěru v další oslabení amerického dolaru.

V USA a západní Evropě zůstane dopad pandemie nerovnoměrný. Téměř polovina v anketě dotazovaných Američanů by se nedala očkovat okamžitě, i kdyby byly k dispozici zásoby vakcín. To zvyšuje možnost, že ani vakcíny nemusí znamenat rychlé zvýšení imunity.

Ekonomické oživení v průmyslovém světě, které začalo ve třetím čtvrtletí, bude pokračovat, ale zůstane pomalé, takže nedojde k výraznému růstu poptávky po zlatých špercích. Vzhledem k tomu, že pokrok směrem k hospodářskému oživení zůstane pomalý, mohl by americký dolar setrvat na stejné úrovni, nebo být o něco slabší. Skutečné výnosy by pravděpodobně zůstaly záporné, protože inflace – vyšší, přesto neškodná – převýší jakýkoli růst nominálních výnosů. Existuje však dost povzbudivých známek blížícího se hospodářského oživení, které by mohly přinést jistou investiční poptávku po zlatě.

SCÉNÁŘ 3: 2000 až 2300 dolarů za unci

Co se musí stát, aby nastal tento scénář? Pokračující nerovnoměrnost při otevírání ekonomik po celém světě. Pokračování současných pozitivních trendů na rozvíjejících se trzích s výrazným oživením ekonomické aktivity, přičemž v čele by měla být Čína. Rychlý návrat k prosperitě by mohl vést k výraznému oživení poptávky po špercích. Kromě toho mohou centrální banky rozvíjejících se trhů obnovit trend silných čistých nákupů zlata.

V USA a západní Evropě tento scénář předpokládá pokračující problémy a zpoždění při znovuotevření ekonomik v důsledku narůstajících případů koronavorových onemocnění a obnovení rozsáhlých blokád, což vytvoří další tlak na již tak choulostivé ekonomiky. Konkrétně pro USA jsou to čtyři hlavní priority nastupující Bidenovy administrativy: efektivnější řešení pandemie, ekonomický stimul zaměřený na infrastrukturu, zdravotní péče pro všechny a agresivní opatření v boji za změnu klimatu. To vše povede k vyšším schodkům, což způsobí oslabení dolaru a posílí obavy z rychle rostoucí inflace. Tento scénář by mohl vést k pokračující silné poptávce po zlatu jako obranné investici.

Jaká je pravděpodobnost?

„V době psaní tohoto článku se zdá, že je malá šance na scénář medvědího případu. Právě teď se zdá, že je globální situace někde mezi scénářem 2 a 3. Jedinou podmínkou, která se jeví jako samozřejmost při přechodu k hospodářskému oživení je zvýšená úroveň volatility napříč všemi finančními trhy. Vlastnosti zlata tak mohou pomoci investorům usilujícím o zachování hodnoty ve svých portfoliích.

Sečteno a podtrženo, na základě výše uvedených možností vývoje se zdá, že v novém roce se může kolem zlata nahromadit potenciálně víc růstových než poklesových faktorů. Zajímavé časy nás určitě čekají,“ uzavírá George Milling-Stanley, šéf analýz zlata State Street Global Advisors.

(rek)