Zlato (oz) / USD
2 337,96
0,25 %
Jistota ve vlastních rukou
0

Výběr hlavních bodů důchodové novely, kterou dnes podepsal prezident

Hlavní body vládní důchodové novely, kterou dnes i přes výhrady podepsal prezident Petr Pavel.

penze
Penze se budou mimořádně zvyšovat jako dosud v případě, že růst cen bude činit nejméně pět procent od posledního přidání, ovšem nejdříve od července kalendářního roku. Foto: iStock

Předčasné důchody:

– Odchod do předčasného důchodu bude možný nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku místo nynějších až pěti let. Podmínkou bude hrazení důchodových odvodů nejméně 40 let místo nynějších 35 let. Dál se budou započítávat takzvané náhradní doby, tedy například rodičovská.

– Pobíraná částka důchodu se bude víc krátit. Penze se snižuje za každých 90 dnů před termínem řádné penze. Do jednoho roku je to nyní o 0,9 procenta základu pro výpočet důchodu, od jednoho roku do dvou let o 1,2 procenta a poté o 1,5 procenta. Nově bude krácení o 1,5 procenta za každých 90 dnů.

– Až do termínu řádného důchodu se také nebude valorizovat zásluhová část penze, v níž se odrážejí odpracované roky, výše odvodů z výdělků a počet dětí. Změny mají podle předkladatelů omezit možnosti využívání předčasného důchodu tím, že se sníží motivace do něj odcházet.

Řádné lednové valorizace důchodů:

– Zruší se sledování dvou statistických indexů inflace. Důchody se budou zvyšovat vždy o růst životních nákladů domácností důchodců. Dosud se mohly zvedat i o obecnou inflaci v případě, že tento údaj byl pro příjemce penzí výhodnější.

– Sníží se zápočet růstu reálné mzdy z jedné poloviny na jednu třetinu, jak tomu bylo před rokem 2018. Úpravy valorizačního mechanismu podle předkladatelů zásadně neovlivní okamžitou příjmovou a sociální situaci důchodců, v delším časovém horizontu mohou přinést významnější úspory výdajů státního rozpočtu na dávky důchodového pojištění.

Valorizace důchodů v mimořádném termínu z důvodu vyšší inflace:

– Ruší se a nahrazuje je dočasný přídavek v jednotné výši a dočasné zvýšení zásluhové části důchodu. Přidání se bude vypočítávat jako násobek 60 procent růstu cen a zásluhového dílu průměrného starobního důchodu. Přídavek bude odpovídat polovině výsledné částky, druhá polovina se bude rozpočítávat do zásluhového dílu.

– Penze se budou mimořádně zvyšovat jako dosud v případě, že růst cen bude činit nejméně pět procent od posledního přidání, ovšem nejdříve od července kalendářního roku.

– Přídavek budou důchodci pobírat vždy do konce roku kalendářního roku. Růst zásluhové části penzí se pak bude započítávat do jejich běžné lednového valorizace. Mimořádné přidání se tak nebude promítat do dalších valorizací.

(ČTK)

Další z kategorie Z domova