Zlato (oz) / USD
1 919,38
0,55 %
Jistota ve vlastních rukou
0

Americká vláda generuje z vypůjčeného dolaru jen 44 centů

Za posledních deset let vzrostlo americké zadlužení o 122 procent. Hrubý domácí produkt však vzrostl jen o 35 procent. Spojené státy tíží vysoké mandatorní výdaje a málo produktivních investic. Každý půjčený dolar tak vygeneroval pouze 44 centů ekonomického výstupu. Jak investoval prezident Thomas Jefferson?

Problémem americké vlády není samotný dluh, ale způsob nakládání s vypůjčenými prostředky. Foto: iStock

Je tomu bezmála deset let od vypuknutí poslední ekonomické krize z roku 2008. Server Sovereignman při té příležitosti shrnul fakta o výši amerického zadlužení a hrubého domácího produktu. Ze srovnání je vidět nevalný stav hospodaření americké administrativy v posledním desetiletí.

V roce 2008 dosahoval americký hrubý domácí produkt hodnoty 14,8 bilionu dolarů. Vládní dluh v témže období pak 9,5 bilionu dolarů, což odpovídalo 64 procentům tehdejšího HDP.

Ve srovnání s dnešními hodnotami vypadají ty starší podstatně robustněji. Za oněch 10 let do letošního roku vzrostl hrubý domácí produkt o pouhých 35 procent na 19,9 bilionu dolarů. Vládní zadlužení přitom za stejnou dobu narostlo o 122 procent na 21 bilionů dolarů.

Poměr veřejného dluhu vůči HDP celé země nyní dosahuje hodnoty 106 procent a mírně tak přesahuje hodnotu celé americké ekonomiky. Tempo zadlužení má navíc setrvale rostoucí tendenci.

Mizerné využití zadlužení

V období od roku 2008 do roku 2018 si americká vláda vypůjčila 11,6 bilionu dolarů. To je víc, než dluhy kumulované po celá předchozí desetiletí. Americká ekonomika za tu dobu však vzrostla o pouhých 5,1 bilionu dolarů. Každý vypůjčený dolar tak za tu dobu vygeneroval pouhých 44 centů ekonomického výstupu.

Problémem americké vlády však není samotný dluh, ale způsob nakládání s vypůjčenými prostředky. Při správném využití totiž může investice s vypůjčenými prostředky přinést vyšší návratnost investice v budoucnu.

Vhodné tak z vládního pohledu jsou investice například do rozvoje infrastruktury, aby umožnila další rozvoj a investice soukromých subjektů. Takové investice se vládě v budoucnu vrátí na dodatečném ekonomickém růstu, zaměstnanosti a z toho plynoucích daňových výnosech.

Mandatorní výdaje

Ještě do padesátých let minulého století investovala americká vláda značnou část rozpočtových výdajů do produktivních infrastrukturních projektů. Mandatorní výdaje v té době představovaly jen 29 procent státního rozpočtu. I v té době už americká vláda vynakládala prostředky na nejrůznější sociální programy.

V současné době jde však na produktivní investice jen malá část celkového rozpočtu a naopak mandatorní výdaje dosahují 60 procent.

Americké investice v době Jeffersona

Server Sovereignman připomíná, že Amerika kdysi bývala ve vládních investicích dobrá. Roku 1803 koupila administrativa prezidenta Thomase Jeffersona od Francie velké množství půdy v tehdejší správní oblasti Louisiana. Za vypůjčené peníze, které by dnes odpovídaly částce 300 milionů dolarů, tehdy pořídila 2,14 milionu kilometrů čtverečních půdy.

Oblast odpovídá téměř celému Středozápadu dnešních Spojených států, včetně části dnešní Kanady. Koupě téměř zdvojnásobila tehdejší rozlohu Spojených států. Americká vláda později přikoupila také Floridu, Aljašku a Panenské ostrovy.

(ska)

Další z kategorie Světová ekonomika