Zlato (oz) / USD
---
--- %
Zlato (oz) / CZK
---
--- %
EUR / USD
---
--- %
USD / CZK
---
--- %
Magazín
Průměrná mzda podle odhadů ve 3. čtvrtletí stoupla o pět až šest procent

Růst průměrné mzdy ve třetím čtvrtletí zpomalil, nebyl totiž jako v předchozím čtvrtletí ovlivněn nízkou srovnávací základnou loňského roku a mimořádnými odměnami zdravotníků. Analytici, které ČTK oslovila, tak čekají za třetí čtvrtletí růst průměrné mzdy mezi pěti až šesti procenty. Po zohlednění inflace by ale měly výdělky stoupnout o zhruba jedno až dvě procenta. Od čtvrtého čtvrtletí ale podle ekonomů již kvůli rostoucí inflaci mzdy reálně budou klesat.

Loni ve třetím čtvrtletí průměrná mzda stoupla o čtyři procenta na 35 487 korun. Po zahrnutí růstu spotřebitelských cen výdělek reálně stoupl o 0,7 procenta. Foto: iStock

Český statistický úřad zveřejní údaje o průměrných mzdách za 3. čtvrtletí v pondělí. Obecně platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou. V druhém čtvrtletí průměrná mzda v Česku meziročně vzrostla o 11,3 procenta na 38.275 korun. Po zahrnutí růstu spotřebitelských cen výdělek reálně stoupl o 8,2 procenta. Nárůst byl způsoben nízkou srovnávací základnou a vyplácením mimořádných odměn zdravotníkům.

„Meziroční dynamika mezd za třetí čtvrtletí byla po delší době jen málo ovlivněná jednorázovými faktory. Karantény a nemocnost byly na ústupu podobně jako v létě předchozího roku a ve statistikách nefigurovaly, na rozdíl od druhého čtvrtletí, ve velké míře ani mimořádné odměny. Tlak na zvýšení mezd byl také omezován růstem reálných příjmů domácností z titulu zrušení superhrubé mzdy,“ uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek.

I podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jakuba Seidlera růst průměrné mzdy zpomalí, protože již nebude tak významně jako v předchozím čtvrtletí ovlivněn mimořádnými odměnami ve zdravotnictví a nízkou srovnávací základnou z první pandemické vlny. „Od příštího čtvrtletí již zaznamenáme vzhledem k dalšímu zrychlení inflace pokles reálných mezd,“ upozornil.

Údaje o mzdách za třetí čtvrtletí tak podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka ukážou výrazně realističtější obraz vývoje mezd, než tomu bylo v první polovině letošního roku. „Z pohledu reálného vývoje mezd hrála ve třetím čtvrtletí důležitou roli vysoká inflace. Právě rychlý růst spotřebitelských cen se v závěru letošního roku a po celý příští rok bude negativně promítat do reálného růstu mezd, který bude v lepším případě nulový, v horším případě záporný,“ uvedl.

Odhadovat růst mezd je přitom podle analytika ČSOB Petra Dufka v letošním roce velká loterie. „Nejenže výsledky silně ovlivňují bonusy a zvyšování platů ve veřejném sektoru, ale i přesuny tisíců zaměstnanců mezi odvětvími. Právě ty mohou sehrávat podstatnou roli i nyní, neboť odchodem hůře placených pracovníků do perspektivnějších a lépe ohodnocených oborů se virtuální průměrná mzda lehce ovlivní. Už proto, že průměrná mzda není nic jiného než podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka,“ uvedl.

(ČTK)