Zlato (oz) / USD
1 773,06
0,00 %
Zlato (oz) / CZK
39 892,75
0,00 %
EUR / USD
1,13
0,00 %
USD / CZK
22,50
0,00 %
Zlato
Milton Friedman by teď nakupoval zlato

Předseda americké centrální banky (Fed) Jerome Powell znovu a znovu (jak dlouho už) tvrdí, že inflace je přechodná, ale měnová teorie inflace naznačuje něco jiného. Zvýšená inflace by tedy mohla zůstat s námi!

Americký ekonom Milton Friedman by dnes pravděpodobně předpovídal trvalejší inflaci a část svých finančních prostředků by alokoval do žlutého kovu. Foto: http://www.thefamouspeople.com/profiles/milton-friedman-167.php, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Někteří ekonomové riziko plynoucí ze zvýšené inflace bagatelizují a tvrdí, že srovnání se stagflací ve stylu 70. let minulého století se jeví jako neopodstatněné. Tvrdí, že odbory jsou slabší a ekonomika je méně závislá na energiích než v minulosti, což snižuje pravděpodobnost naplnění inflačních rizik.

Isabel Schnabelová, členka představenstva Evropské centrální banky, dokonce přirovnala současný inflační skok ke kýchnutí, tedy „reakci ekonomiky na prach zvednutý v důsledku pandemie a následného oživení“. Mají pravdu? „V jistém smyslu ano,“ domnívá se Arkadiusz Sieron z Institutu ekonomických věd na univerzitě v polské Wroclavi, který publikoval článek na odborném webu Investing.com.

Ekonomika není ve stagnaci s malým nebo žádným růstem a rostoucí mírou nezaměstnanosti. Naopak, americký trh práce se neustále zlepšuje. Obecná inflace však podle Sierona není způsobena ani mzdami, ani cenami energií. Vyšší mzdy jednoduše znamenají nižší zisky, a pokud jsou mzdy stanoveny nad potenciálními tržními sazbami, vzniká nezaměstnanost – nikoli inflace.

PSALI JSME: Alasdair Macleod: Cenová inflace je teprve začátek

Podobně vyšší ceny energií ovlivňují skladbu výdajů, ale ne celkovou peněžní poptávku vynakládanou na zboží a služby. Funguje to následovně: když se zvýší cena ropy, lidé musí za ropu utratit více peněz (za předpokladu, že množství spotřebované ropy zůstane nezměněno, pozn. red.), což ponechává méně peněz na ostatní zboží a služby. Celkový objem peněz vydaných za zboží se tedy nezmění. V důsledku toho se změní struktura relativních cen, ale k plošnému zvýšení cen nedojde.

Jinými slovy, výrok Miltona Friedmana, tvrdí autor článku, zůstává v platnosti: „Inflace je vždy a všude peněžním jevem v tom smyslu, že je a může být vyvolána pouze rychlejším růstem množství peněz oproti nižší produkci“.

Je to poměrně jednoduchý mechanismus, který by měli být schopni pochopit i centrální bankéři. Pokud zásoba zboží zůstává nezměněna, zatímco zásoba peněz se zvyšuje, musí to, jak říká ekonom tzv. rakouské školy Frank Shostak, „vést k tomu, že se za nezměněnou zásobu zboží utratí více peněz – ke zvýšení průměrné ceny zboží“.

PSALI JSME: Vztah peněžní zásoby a ceny zlata

V 70. letech bylo tempo růstu široké peněžní zásoby poměrně vysoké, neboť v určitém okamžiku dosahovalo dvouciferných hodnot. V důsledku toho se zrychlila inflace, která na určitou dobu vyskočila nad deset procent. Jinými slovy, zrodila se stagflace. Od té doby tempo růstu peněžní zásoby nikdy dlouhodobě nedosáhlo dvouciferných hodnot, a to včetně Velké recese, takže vysoká inflace se nikdy nedostavila.

A pak přišla pandemie. V březnu 2020 překročilo tempo růstu peněžní zásoby desetiprocentní hranici a už se nikdy nevrátilo zpět. V únoru 2021 dosáhlo tempo rekordní výše 27,1 procenta. Od té doby se tempo růstu peněžního agregátu M2 zpomalilo a kleslo na stále relativně vysoké tempo 13 procent.

„To je tempo, které je téměř dvojnásobné oproti úrovni před pandemií (6,8 % v únoru 2020) a dlouhodobému průměru (7,1 % za období 1960-2021 ). Vzhledem k prudkému nárůstu široké nabídky peněz a měnové teorii inflace by tedy vlastně rychle rostoucí ceny neměly být vůbec překvapivé,“ konstatoval Arkadiusz Sieron.

Jak dále upozornil, mezi růstem peněžní zásoby a růstem míry inflace existuje zpoždění. To je podle něj důvod, proč někteří analytici nevěří v kvantitativní teorii peněz – mezi oběma veličinami neexistuje jasná pozitivní korelace.

PSALI JSME: Čím horší reálné úrokové sazby, tím lépe pro zlato

„To je skutečně pravda – ale pouze tehdy, když vezmeme obě proměnné ze stejných období. Korelační koeficient se stává významným a kladným, když vezmete míru inflace se zpožděním 18-24 měsíců za nabídkou peněz,“ napsal autor článku.

Podle monetarismu měla inflace cen aktiv nastat se zpožděním jednoho až devíti měsíců. Se zpožděním šesti až osmnácti měsíců pak měla začít růst ekonomická aktivita. Nakonec, se zpožděním 12 až 24 měsíců, by měla nastoupit všeobecná inflace.

„Pokud je tento vztah pravdivý, pak inflace v dohledné době nezmizí. Koneckonců peněžní zásoba zrychlila v březnu 2020 a vrcholu dosáhla v únoru 2021, přičemž podle ekonomů Greenwooda a Hankeho rostla více než čtyřnásobným tempem, oproti optimálnímu, které by udrželo inflaci na dvouprocentním cíli,“ uvedl Sieron.

V souladu s popisem monetaristů zrychlily sazby CPI (americký index spotřebitelských cen, pozn. red.) v březnu 2021, tedy přesně rok po prudkém nárůstu peněžní zásoby. „Pokud je tedy toto zpoždění stabilní, vrchol míry inflace by měl nastat v prvním čtvrtletí roku 2022 a inflace by měla zůstat zvýšená přinejmenším do poloviny roku 2022,“ domnívá se polský akademik.

PSALI JSME: Ole Hansen: Zlato má co dohánět

Co to znamená pro trh se zlatem? „No, pokud je výše nastíněná teorie inflace správná, zvýšená inflace s námi zůstane ještě několik měsíců. Není tedy přechodná, jak nám tvrdí americká centrální banka. Naopak, inflace by měla ještě nějakou dobu zůstat vysoká, tj. tak dlouho, dokud se růst peněžní zásoby nezpomalí a nevrátí se trvale pod deset procent. Navíc rychlost pohybu peněz, která se na začátku epidemie prudce snížila, v příštích měsících pravděpodobně vzroste, což inflaci dodatečně podpoří,“ konstatoval autor článku.

„Řekl bych tedy, že Milton Friedman (americký ekonom, který v roce 1976 obdržel Nobelovu cenu za ekonomii za svůj výzkum analýzy spotřeby, měnové historie a teorie a složitosti stabilizační politiky, pozn. red.) by pravděpodobně předpovídal trvalejší inflaci, než Jerome Powell, a část svých finančních prostředků by alokoval do žlutého kovu. Zlato je koneckonců považováno za pojistku proti inflaci a v období vysoké a rostoucí inflace by se mělo zhodnocovat,“ připomněl polský ekonom.

Ačkoli zlato zatím z vyšší inflace neprofitovalo, může se to podle něj v určitém okamžiku změnit. Ve skutečnosti se obavy investorů z inflace v říjnu zintenzivnily a zlato začalo na inflační tlak do jisté míry reagovat. „Sázím na to, že příští rok bude pro zlato lepší než rok 2021: Cyklus zpřísňování Fedu již bude zahájen, a tak se obchodníci budou moci zaměřit na inflaci, případně přesunout alokaci části svých prostředků do zlata jako bezpečného aktiva,“ uzavřel Arkadiusz Sieron.

PSALI JSME: Zlato čeká boom. Jeho cena překročí dva tisíce dolarů za unci

(luk)