Zlato (oz) / USD
2 337,96
0,25 %
Jistota ve vlastních rukou
0

Které státy nejvíce nakupují zlato?

Největší zlaté rezervy mají USA, Německo, Itálie, Francie, Rusko, Čína, Švýcarsko, Japonsko, Indie a Nizozemsko. I když v průběhu let došlo k drobným změnám na pozicích, pořadí prvních deseti zemí zůstává od roku 2009 v podstatě stejné. Až na Rusko, které si v žebříčku výrazně polepšilo.

Největším skokanem, pokud jde o množství zlata v devizových rezervách, za posledních pět let je Rusko. Ilustrační foto: Shutterstock

Nákupní patenty těchto a všech ostatních zemí odrážejí politický postoj centrálních bank, který vychází z makroekonomických faktorů, finanční stability a globálního prostředí. Server americké burzy Nasdaq přinesl pohled na pět nejvýznamnějších zemí, které za posledních pět let (2017-2021), včetně prvního čtvrtletí roku 2022, nejvíce navýšily své zlaté rezervy.

1. Rusko

Rusko patřilo v posledních deseti letech k největším kupcům zlata a posunulo své zlaté rezervy z 882,96 tuny na konci roku 2011 na 2 301,64 tuny na konci roku 2021. Za posledních pět let Rusko přidalo 683,31 tuny zlata, z toho 474,81 tuny nakoupilo v letech 2017 a 2018. Celkově země od roku 2005 přidala více než 1 900 tun zlata.

Ruské zlaté rezervy tvoří přibližně pětinu celkových rezerv a odpovídají zhruba 140 miliardám dolarů. Během prvního čtvrtletí roku 2022 nedošlo k žádnému novému nákupu ani prodeji z jeho zlatých rezerv. Rusko v současnosti patří mezi pětici zemí s nejvyššími zásobami zlata na světě.

PSALI JSME: Rusko má čtvrté největší devizové rezervy na světě

2. Turecko

Turecká centrální banka od roku 2017 navýšila zlaté rezervy o přibližně 278,55 tuny. Během let 2017, 2018 a 2019 bylo Turecko druhým největším nákupčím zlata a v nákupu pokračovalo i v roce 2020 jako čtvrtý největší nákupčí. Zlaté rezervy země na konci roku 2021 činily 394,2 tuny, což odpovídá 24,37 procenta jejích celkových rezerv.

Turecko se snaží mobilizovat „podpolštářové“ zásoby zlata domácností do finančního systému poskytováním pobídek na ukládání zlata.

Na konci roku 2021 se země nacházela na třináctém místě z hlediska svých zlatých rezerv. Během prvního čtvrtletí roku 2022 Turecko přidalo do svých zlatých rezerv dalších 36,9 tuny, čímž se dostalo na jedenácté místo. Turecko patří mezi největší producenty zlatých šperků na světě.

PSALI JSME: Kolik zlata je v Evropě? Nejvíce ho mají největší země

3. Indie

Úroveň zlatých rezerv Indie je devátá nejvyšší na světě. Jeden z největších nákupů zlata se uskutečnil v roce 2009, kdy Indická rezervní banka nakoupila 200 tun zlata od Mezinárodního měnového fondu (MMF) v rámci programu omezeného prodeje zlata MMF. Tím se její rezervy zvýšily na 537 tun.

V posledních pěti letech Indie pokračovala v přidávání zlata do svých rezerv, díky čemuž její zlaté zásoby nabobtnaly z 557,77 tuny na konci roku 2016 na 754,1 tuny na konci roku 2021, přičemž jen v roce 2021 nakoupila 77,45 tuny.

Během prvního čtvrtletí roku 2022 Indie přidala 6,31 tuny, čímž se její celkové zásoby zlata zvýšily na 760,4 tuny. Zlato v současnosti tvoří přibližně 6,86 % jejích celkových rezerv. Celosvětově patří Indie mezi největší dovozce a spotřebitele zlata. Během roku 2021 Indie dovezla 1 067 tun zlata, což je více, než 836,38 tuny dovozu v roce 2019.

PSALI JSME: Indie nenápadně navyšuje zlaté rezervy

4. Polsko

V roce 2018 přijala polská centrální banka Narodowy Bank Polski (NBP) strategické rozhodnutí výrazně rozšířit své zlaté rezervy. „Toto rozhodnutí bylo podpořeno skutečností, že držba zlata NBP byla nižší, než vyplývá z celkové velikosti jejího portfolia rezerv při srovnání s ostatními zeměmi,“ uvádí NBP.

Za posledních pět let Polsko nakoupilo 125,7 tuny zlata, přičemž v roce 2019 nakoupilo 100,01 tuny. Prezident NBP Adam Glapiński po přivezení zlata do Polska řekl: „V symbolickém smyslu můžeme říci, že se historie uzavřela a stejně jako v dobách druhé Polské republiky je v trezorech emisní banky opět zlato.“

Nákup zlata posunul polské zlaté rezervy z 102,96 tuny na konci roku 2016 na 230,84 tuny na konci prosince 2021. Existuje možnost dalšího zvyšování zlatých rezerv v závislosti na dynamice oficiálních rezervních aktiv a tržních podmínkách.

PSALI JSME: Polsko chce ještě zvýšit své zlaté rezervy

5. Čína

Čína drží šesté nejvyšší zlaté rezervy na světě ve výši 1 948,31 tun, což představuje 3,3 procenta jejích oficiálních rezerv. V celosvětovém měřítku má Čína nejvyšší rezervy zlata ve výši 3,42 bilionu dolarů. Z historického hlediska se nákupy zlata v Číně odehrávaly ve skocích.

V roce 2019 Čína nakoupila 95,8 tuny zlata a své rezervy udržuje na stejné úrovni. V letech 2009 a 2015 Čína přidala 454,11 tuny, respektive 708,22 tuny zlata. Spotřeba zlata (šperky, pruty a mince) v Číně v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021 činila 971,55 tuny, 994,35 tuny, 849,13 tuny, 612,65 tuny a 960,12 tuny. Odhaduje se, že v roce 2021 Čína dovezla 818 tun zlata, což je téměř předcovidová úroveň.

PSALI JSME: Čína má zřejmě násobně více zlata, než Spojené státy

Desítku zemí, které nejvíce v posledních pěti letech kupovaly zlato, uzavírají Kazachstán, Maďarsko, Thajsko, Japonsko a Brazílie.

Během let 2017-2021 přidal Kazachstán ve třech tranších celkem 127,43 tuny zlata. Během prvního čtvrtletí roku 2022 však bylo prodáno přibližně 34,26 tuny, čímž se čistý nákup v tomto období snížil na 93,17 tuny.

Maďarské zásoby zlata se v průběhu let nezměnily a až do roku 2018 činily 3,1 tuny. Za posledních pět let Maďarsko přidalo celkem 91,41 tuny, přičemž v roce 2021 přibylo 62,98 tuny.

PSALI JSME: Proč centrální banky nakupují zlato?

Thajsko přidalo v roce 2021 do svých zásob 90,2 tuny zlata, čímž jeho celkové zásoby ve zlatě dosáhly 244,16 tuny.

Japonsko drží osmé největší zlaté rezervy na světě, které tvoří 3,9 procenta jeho celkových rezerv. Jeho zlaté rezervy zůstávají dlouhodobě na konstantní úrovni 765,22 tuny. V roce 2021 však došlo k přírůstku o 80,76 tuny.

Brazílie v roce 2021 přidala 62,29 tuny zlata.

PSALI JSME: ČNB loni navýšila zlaté rezervy o víc než tunu

(luk)

Další z kategorie Zlato