Zlato (oz) / USD
---
--- %
Zlato (oz) / CZK
---
--- %
EUR / USD
---
--- %
USD / CZK
---
--- %
Zlato
Kolik zlata je v Evropě? Nejvíce ho mají největší země

Podle statistických údajů Mezinárodního měnového fondu (MMF) měly centrální banky po celém světě uloženo ke konci roku 2021 ve svých devizových rezervách téměř 36 tisíc tun zlata. Evropská unie se na tom podílí téměř 11 tunami, a pokud připočteme i zásoby Evropské centrální banky (ECB), pak je to ještě o necelých 505 tun více.

Centrální banky zemí Evropské unie mají dohromady 11 tun zlata a pokud připočteme i zásoby Evropské centrální banky (ECB), pak je to ještě o necelých 505 tun více. Ilustrační foto: Shutterstock

Téměř osm a čtvrt tuny žlutého kovu mají ve svých rezervách tři nejlidnatější státy starého kontinentu, které jsou současně v první pětici zemí, které mají absolutně nejvíce zlata na světě: Je to Německo s 3 359 tunami (2. největší zlaté rezervy hned po USA, pozn. aut.), Itálie s 2 452 tunami (3. místo na světě) a Francie s 2 436 tunami (4. místo).

Podíl zlata v devizových rezervách uvedených zemí, které představují necelou polovinu obyvatel EU (47 %), je v průměru 62,5 procenta, nejvyšší je v případě Spolkové republiky Německo (66,2 %). Takto vysoký poměr ve prospěch zlata v devizových rezervách je takřka dvakrát vyšší, než jaký je poměr u zásob ECB, kde žlutý kov tvoří zhruba 34 procent.

PSALI JSME: Proč centrální banky nakupují zlato?

Ve srovnání s průměrem sedmadvacítky, jenž je na úrovni 23,41 procenta, pak už můžeme mluvit skoro o trojnásobku. Lepšího skóre však dosahuje průměr devatenáctky členů eurozóny, jenž je o pět procentních bodů vyšší (28,19 %). V případě nečlenů eurozóny (a Dánska, které se rozhodlo pro neúčast v eurozóně) je však průměrný poměr zlata v devizových rezervách žalostně nízký – jen něco málo přes sedm procent (7,08 %).

A pro zajímavost ještě jedno srovnání – vypočítali jsme z údajů Světové rady pro zlato a Refinitiv Datastream, že u centrálních bank evropských monarchií představuje zlato v průměru asi pětinu z devizových rezerv. V tomto žebříčku kraluje Nizozemské království, které má ve svých rezervách 56 procent zlata, na jeho konci se nalézají Dánské království a Lucemburské velkovévodství, která mají shodně méně než pět procent.

PSALI JSME: Proč Chorvatsko a Norsko, jako jediné v Evropě, nemají žádné zlato

Zatímco podle doporučení MMF by měly centrální banky členských států ideálně držet ve žlutém kovu tři procenta z celkových devizových rezerv, podle zastánců širšího využití zlata v mezinárodním měnovém systému, mezi něž se řadí i zmíněná Světová rada pro zlato, by se měl podíl zlata v portfoliu centrální banky pohybovat mezi čtyřmi až deseti procenty.

Jak jsme již dříve psali, v Evropě je několik zemí, které nemají ve svých devizových rezervách vůbec žádné zlato: Jde o Norsko a Chorvatsko. A pak je tu nepočetná skupinka tzv. nezlatých centrálních bank, kam vedle Česka (0,3 % zlata v devizových rezervách) patří Estonsko (1,10 %) a Malta (0,79 %). Irsko se vloni rozhodlo změnit názor a posílit své zlaté zásoby kvůli rekordní inflaci v eurozóně. A pro úplnost dodejme, že významnými držiteli zlata v Evropě jsou Švýcarsko (1 040 tun) a Británie (310 tun) coby nečlenové EU.

PSALI JSME: Irsko se chce bránit inflaci zlatem

(luk)