Zlato (oz) / USD
---
--- %
Zlato (oz) / CZK
---
--- %
EUR / USD
---
--- %
USD / CZK
---
--- %
Zlato
Česko má pod zemí zlato za stovky miliard korun (2): Tuzemská těžba zlata ve středověku? Odhad zní 48 tun

Významné období těžby zlata v českých zemích spadají do středověku. Přírodopisec a filozof Albertus Magnus v roce 1250 zaznamenal: „Když všechna království světa zlatem vyschla, jedině Čechy za našich časů je zlatem úrodně zavlažily.“

Pozůstatky Rotlevova dolu ze 14. století překryly haldy průzkumného dolu Rotlev ze druhé poloviny 20. století. Název dolu je odvozený od Jana Rotleva, mincmistra a jílovského důlního podnikatele v době vlády Karla IV., který – možná i z výtěžku jílovských dolů – nechal v Praze postavit palác, pozdější sídlo pražské university. Foto: Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Podle experta na česká zlatá ložiska Petra Morávka je jako nejvýznamnější období hlubinné těžby drahých kovů včetně obecně považováno 13. a 14. století, tedy za panování Lucemburků.

PSALI JSME: Česko má pod zemí zlato za stovky miliard korun (1): Zlato tu rýžovali už Keltové

„Vedle bezesporné hlavní úlohy stříbra to byla také domácí produkce zlata, která významně přispěla jak při výstavbě Prahy jako sídelního města krále a za Karla IV., i celé Svaté říše římské (připomeňme Jana Rotleva, jílovského těžaře a člena pražské patricijské rodiny, stavitele budovy pozdějšího Klementina), tak pro rozmach umění (pravděpodobný jílovský zdroj zlata pro Svatováclavskou korunu českých králů) a mezinárodního obchodu (ražba zlatých mincí zavedená Janem Lucemburským v roce 1325),“ uvedl v jednom starším článku geolog Morávek, který vloni zemřel.

PSALI JSME: Zlatá horečka v Boskovicích

V roce 1337 bylo zmiňováno 25 českých zlatonosných zvlášť produktivních oblastí, přičemž podle většiny historiků byla nejvýznamnější středověká těžba v jílovském revíru ve středních Čechách. Podle záznamu z roku 1344 byla odhadovaná roční produkce 65 kilogramů zlata, přičemž celková těžba v revíru dosáhla až deset tun. Celková středověká produkce v českých zemích je odhadována na zhruba 48 tun.

PSALI JSME: Cesta za zlatem krajem blanických rytířů

(pes)