Zlato (oz) / USD
1 754,50
0,00 %
Zlato (oz) / CZK
37 943,93
0,00 %
EUR / USD
1,17
0,00 %
USD / CZK
21,63
0,00 %
Zlato
Česko má pod zemí zlato za stovky miliard korun (4): Pokusy o nové průzkumy a těžbu zatím neuspěly

Celkové zásoby a prognózní zdroje v České republice byly podle zprávy Zhodnocení prognóz zlata v Českém masivu v dokumentu Surovinová politika ČR vyhodnoceny na zhruba 392 tuny zlata.

Těžba zlata na českém území byla ukončena roku 1994. Ilustrační foto: iStock

Zpráva rovněž uvádí, že rozhodující část zásob se nachází v ložiscích Psí hory ve středních Čechách, Kašperské Hory na Šumavě a Petráčkova hora (Vacíkov) u Příbrami.

PSALI JSME: Česko má pod zemí zlato za stovky miliard korun (1): Zlato tu rýžovali už Keltové

V ložisku Kašperské Hory byly vedle rud zlata zjištěny rovněž významné zdroje wolframových rud s průměrným obsahem 1,3 procent wolframu. Vedle uvedených nejvýznamnějších ložisek jsou na území České republiky evidovány další výskyty zlatých rud se zásobami v řádu desítek tun (například ložisko Mokrsko-východ, Čelina, Voltýřov).

PSALI JSME: Česko má pod zemí zlato za stovky miliard korun (2): Tuzemská těžba zlata ve středověku? Odhad zní 48 tun

„V oblasti Jeseníků je významným ložiskem zlata lokalita Zlaté Hory,“ konstatuje se ve strategickém dokumentu Surovinová politika ČR. Od roku 1994, kdy byla těžba zlata na českém území ukončena, veškeré pokusy o podrobný geologický průzkum a případné obnovení těžby skončily neúspěšně.

PSALI JSME: Česko má pod zemí zlato za stovky miliard korun (3): Roudný, nejvýznamnější zlatý důl Rakousku-Uhersku

(pes)