Zlato (oz) / USD
2 337,97
0,25 %
Jistota ve vlastních rukou
0

Zlato a měnová politika „říše podvodu“

Čas od času se vyplatí udělat krok zpět a získat širší pohled na věc; podívat se za hranice každodenních finančních zpráv, prohlédnout krátkodobé vzestupy a pády na trhu a zjistit, co je skutečnou podstatou věci, uvádí na svém podcastovém kanálu Degussa, jeden z největších německých obchodníků se zlatem.

S fiatovými měnami, ať už v podobě amerického dolaru, eura, čínského renminbi, japonského jenu, britské libry nebo švýcarského franku, je něco strašně špatně. Ilustrační foto: iStock

Pokud to uděláme, neunikne nám, že žijeme ve věku fiatových měn, ve světě, kde v podstatě všechno nese jejich otisky: Hospodářský a finanční systém; politika; dokonce ani kulturní normy, hodnoty a morálka lidí neuniknou širším důsledkům fiatových měn.

Čtenář pravděpodobně ocení vysvětlení, co jsou to fiatové měny. Jinými slovy jde o měnu či peníze s nuceným oběhem vytvořené mocí úřední. Mezi měny s nuceným oběhem patří všechny současné státní/národní měny. I měny s nuceným oběhem mohou být kryty zlatem nebo jinými komoditami, ale od zrušení Brettonwoodského systému tomu tak není.

Při každodenním používání fiatových měn – tedy například při přijímání mzdy, nákupu zboží a služeb, splácení hypoték, ukládání peněz do banky za účelem spoření – si možná ani nevšimnete, že s fiatovými měnami, ať už v podobě amerického dolaru, eura, čínského renminbi, japonského jenu, britské libry nebo švýcarského franku, je něco strašně špatně.

Pravdou však je, že všechny tyto fiat měny trpí závažnými ekonomickými a etickými nedostatky, které ve skutečnosti není těžké pochopit, píše Degussa. Fiatové měny vznikají v důsledku úvěrové expanze centrálních bank a komerčních bank. Centrální banky ve spolčení s komerčními bankami totiž zvyšují peněžní zásobu v oběhu poskytováním úvěrů firmám, domácnostem a vládním subjektům. To se rovná tvorbě peněz ze vzduchu nebo – svým způsobem – padělání peněz.

„Vydávání nových fiatových měn uvádí do pohybu konjunkturu, iluzi prosperity. Spotřeba a investice se rozšiřují, ekonomika se těší vyšším ziskům podniků, vyšší zaměstnanosti, rostoucím cenám akcií, bydlení atd. Dříve nebo později se konjunktura musí změnit v krach. Proč? Inu, úvěrová emise nových fiat peněz deformuje tržní úrokové sazby,“ tvrdí jeden z největších německých obchodníků se zlatem.

Krach se mění v další konjunkturu

Uměle snižuje tržní úrokovou míru pod její „přirozenou úroveň“, což způsobuje pokles úspor, růst spotřeby a navíc vyvolává další investice. Nic z toho by se takto nestalo, kdyby nebylo úvěrové injekce nových fiat peněz do ekonomiky. Konjunktura přináší nadměrnou spotřebu a malinvestice; ekonomika si žije nad poměry.

V určitém okamžiku se konjunktura zhroutí – ať už je spouštěčem cokoli: Banky zpřísní své úvěrové standardy, dlužníci nesplácejí své dluhy, firmy se dostanou do ztráty, geopolitická krize vyvolá mezi lidmi paniku. Aby se v takové situaci systém fiat měny nezhroutil, centrální banky ještě více sníží úrokové sazby a napumpují do finančního systému nové úvěry a peníze, uvádí podcasty.

Tento trik podle Degussy častěji funguje, než ne, a rozvíjející se krach se mění v další konjunkturu. To však má svou cenu: Většina lidí bude trpět ještě vyšší inflací cen zboží. Fiat měna nezpůsobuje pouze finanční a hospodářské krize, ale je také vysoce inflační. Neustálá expanze množství fiat peněz způsobuje, že kupní síla peněžní jednotky časem klesá.

Nespravedlivé rozdělení příjmů a bohatství

Zvyšování množství fiat peněz navíc vytváří vítěze a poražené: Včasní příjemci nových peněz z toho mají prospěch na úkor pozdějších příjemců. To vede k nespravedlivému a nesociálnímu rozdělení příjmů a bohatství ve společnosti. V neposlední řadě fiat peníze způsobují, že se ekonomiky stále více zadlužují.

„Zejména vlády využívají svého v podstatě neomezeného přístupu k úvěrům a penězům poskytovaným centrálními bankami. Jejich finanční posílení umožňuje financovat nejrůznější politické extravagance – sociální dávky a výdaje na válku, čímž se stát stává stále větším a mocnějším na úkor svobod a svobod jednotlivce,“ uvádí Degussa.

Pravdou je, že fiat peníze jsou právě tím elixírem, který umožňuje státu stát se skutečně velkým a skutečně hlubokým. Bohužel tato pravda zůstává širší veřejnosti spíše skryta; nezabývají se jí ekonomické učebnice ani univerzitní semináře. Při analýze a hodnocení předností režimu fiat peněz se objevují nejrůznější motivy – od neznalosti až po naprosté lži.

Používání fiat měn způsobuje velké problémy

Zdravá ekonomie však odhaluje, že používání fiat měn způsobuje velké problémy a že je občas možné oddálit nevyhnutelný krach – například tím, že centrální banky stlačí tržní úrokové sazby v podstatě na nulu procent a upíší úvěrové trhy. Tím se však základní problémy nevyřeší, naopak se ještě zvětší a lidé jsou klamáni o tom, co se skutečně děje.

V této souvislosti nehovoříme pouze o opakování finančních a hospodářských krizí. Rakouský ekonom Ludwig von Mises (1881 až 1973) předvídal, že používání fiat peněz (mluvil o fiduciárních médiích, pozn. red.) zničí svobodný trh a společenský řád (nebo to málo, co z něj zbylo): „Bylo by chybou předpokládat, že moderní organizace směny bude existovat i nadále. Nese v sobě zárodek svého vlastního zničení; rozvoj fiduciárního prostředku musí nutně vést k jeho rozpadu.“

Časem prověřená strategie

Jak se bude vyvíjet světový finanční, ekonomický a politický systém, je těžké předvídat, zejména s ohledem na osudové problémy, které se rozběhly v důsledku používání fiat peněz. Opatrný investor má však dobré důvody očekávat další inflaci v budoucnu – tedy zrychlený pokles kupní síly peněz, který je patrný v podobě růstu cen spotřebního zboží a/nebo aktiv.

„S ohledem na tuto skutečnost má smysl mít ve svém portfoliu alespoň část fyzického zlata a stříbra. Jde o časem prověřenou strategii, jak se vyhnout ztrátám spojeným s politicky řízenou devalvací fiat měn. Držení fyzického zlata a stříbra se zdá být obzvláště vhodné vzhledem k dnešní říši epického podvodu v oblasti měnové politiky,“ uzavírá jeden z největších německých obchodníků se zlatem svůj podcast.

(luk)

Další z kategorie Zlato