Zlato (oz) / USD
1 819,40
0,09 %
Zlato (oz) / CZK
38 955,37
0,17 %
EUR / USD
1,14
0,08 %
USD / CZK
21,41
0,26 %
Zlato
Určit cenu zlata je obtížnější, než určit cenu čehokoli jiného

Jeden statistický model došel k závěru, že zlato je o 46 % nadhodnocené, zatímco jiný tvrdí, že zlato je o 35 % podhodnocené. Který je blíž pravdě? Těžko říct. Pokud jde o stanovení reálné hodnoty, určit cenu zlata je obtížnější, než určit cenu jakéhokoli jiného finančního aktiva. Důvod takového rozpětí je podle univerzitního profesora Campbella Harveye v tom, že je zlato špatně pochopeno: „Existuje mnoho sil, které tlačí na cenu zlata, ale význam těchto sil se mění v čase… To je velmi těžké modelovat,“ říká.

Určit cenu zlata je obtížnější, než určit cenu čehokoli jiného. Foto: iStock

Campbell Harvey dál vysvětluje, že když jde o ocenění společnosti, můžeme se podívat na její fundament, prodeje, investice, dluhy a dividendy a dojít k ocenění. „Můžeme dělat podobné kroky při pohledu na státy a sledovat HDP, míru zadlužení, chování spotřebitelů a zjistit tak jejich ocenění v suverénních fondech nebo na akciových trzích,“ cituje profesora server Market Watch. „Ale u zlata není s čím pracovat.“

Analytici často mezi sebou nesouhlasí při hodnocení akciových trhů nebo průmyslových odvětví, ale rozsah neshody je poměrně malý. Na zlato mohou mít i rozumní lidé výrazně odlišné pohledy. Chcete-li vidět, jak ostře se tyto názory liší, je nutné zvážit tři různé přístupy k ocenění zlata: Buď jako k ochraně před inflací, nebo jako k zajištění proti politické nejistotě, nebo jako ke způsobu diverzifikace portfolia.

Zajištění proti inflaci

„Vztah zlata k inflaci je stabilní, protože na začátku roku 1970, kdy se pro občany USA zlegalizovalo investování do zlata, byl poměr zlata k americkém dolaru promítnutý do indexu spotřebitelských cen jak nahoře, tak dole,“ zmiňuje Claude Erb, bývalý komoditní manažer TCW Group.

„Teprve v průběhu velmi dlouhého období mnoha desetiletí, ne-li déle, udělalo zlato úctyhodnou práci při zajištění proti inflaci. Pokud by investor přesto trval na rozhodnutí koupit zlato kvůli obavám z inflace, měl by vyjít ze skutečné ceny zlata,“ píše Erb. To proto, že podle něho i Harveye je hodnota vzácného kovu v současné době o 46 % vyšší než jeho skutečná cena po odečtení inflace.

Jak převést do čísel nejistotu?

Jde o geopolitickou nejistotu. Tady jde spíš o intuici, protože až do nedávné doby nemohla být potvrzena statisticky. Nikdo nepřišel na způsob, jak nejistotu kvantifikovat. Pak tři profesoři přes ekonomii a finance – Scott Baker z Northwestern University, Nick Bloom ze Stanfordovy univerzity a Steven Davis z University of Chicago – vytvořili index EPU (Economic Policy Uncertainty). A podle něj zlato vykazuje mírnou historickou souvislost s globální verzí EPU.

Korelace se nyní promítá do mírné růstové prognózy pro zlato, protože globální index EPU je na nejvyšších hodnotách, zatímco zlato se obchoduje o 35 % níže, než byla rekordní cena 1925 dolarů za unci a EPU nízký. Jak se ukazuje, je to tvrzení zcela protichůdné inflačnímu pohledu na zlato.

Diverzifikace portfolia

Jiný argument pro investování do zlata pochází od finančních plánovačů. Tvrdí, že vlastnit zlato je dobré k diverzifikaci portfolia na principu, že když jdou ostatní aktiva dolů, šlape zlato nahoru a naopak. Erb ale varuje před přehnaným zajišťováním. Říká, že v průběhu posledních tří desetiletí, v němž finanční trhy utrpěly nejhorší výnosy, zlato víceméně rovnoměrně oscilovalo mezi růstem a poklesem.

Suma sumárum: Jedna výhra, jedna remíza a jedna porážka. Tak by se dal kvantifikovat rozbor ekonomického serveru Market Watch ohledně dlouhodobých investic do zlata. A ještě jednou věcí. Úhlem pohledu. Vlastě třemi.

(rek)