Zlato (oz) / USD
1 981,85
0,19 %
Jistota ve vlastních rukou
0

Pět důvodů pro zlato

Většina finančních poradců doporučuje, aby si lidé v investičním portfoliu drželi nejméně 10 procent zlata. Důvodů k tomu je přinejmenším pět. Přesně tolik jich také vybral zasvěcený indický server Catch News. Indie je totiž druhým největším spotřebitelem zlata na světě.

Zlato nabízí investorům dvě hlavní výhody: pomáhá snižovat většinu rizik a vytváří bohatství. Foto: iStock

1. Ochrana před inflací

Zlato se historicky osvědčilo během období vysokých inflací. V dobách, kdy je míra inflace vyšší než úrokové sazby, což je aktuální situace nejen v Indii, ale i v Česku a dalších zemích, je dokonce nejlepší investicí pro uchování hodnoty úspor. Pokud srovnáme návratnost, pak výnos zlata za posledních deset let je vyšší než růst inflace.

2. Dlouhodobě slušné výnosy bez rizika

Jedním z hlavních důvodů, proč většina certifikovaných investičních poradců doporučuje lidem, aby do svých portfolií zahrnuli zlato je, že pomáhá snižovat celkové riziko investic při maximalizaci výnosů. Při správném rozdělení aktiv se žlutému kovu daří vyvážit veškeré nedostatky plynoucí z rizika pádů dluhopisů nebo akcií. Vzhledem k tomu, že tato tři aktiva, tj. dluhopisy, zlato a akcie, se nepohybují v tandemech, pomáhá rozložení portfolia ve správném poměru snižovat volatilitu a rizika trhu. Když například klesají akcie, stoupá zlato, čímž se zisky a ztráty kompenzují.

3. Chrání před výrazným poklesem hodnoty peněz

Měny a zlato jsou vzájemně propojeny. Například při poklesu amerického dolaru nebo jiné rezervní měny se cena zlata zvyšuje. Zlato tak pomáhá snižovat dopad znehodnocení měny třeba kvůli geopolitickému napětí nebo jiným makroekonomickým faktorům. Působí tak jako zajištění proti erozi měn. Na turbulenci turecké liry nebo íránského rialu obyvatelé reagují zvýšenými nákupy zlata.

4. Finanční zázemí v době nejistoty

Mnoho investorů využívá zlato v době finančních potíží. A nejen lidé, dokonce i státy používají zlato, aby vybředly z finančních potíží. Třeba na konci devadesátých let, kdy se situace v oblasti platební bilance Indie prudce zhoršila, zachránilo zemi zlato z devizových rezerv. Konečně Indové se zlatem zajišťují nepřetržitě, zejména ve špercích. „V dobách finančních krizí zlato ve všech podobách prodávají nebo zastavují,“ dodává server Catch News.

5. Pomáhá při snižování rizik

Zlato jako investice nabízí investorům dvě hlavní výhody. První je, jak jsme už v předchozích bodech zmínili, že pomáhá snižovat většinu rizik. Druhou výhodou je vytváření bohatství. Dokonce i v případě, že nedojde k ekonomické krizi, pomáhá při budování bohatství tím, že v dlouhodobém horizontu poskytne slušné výnosy. Zároveň pomáhá zmírňovat rizika, a tak zabraňuje vzniku velkých ztrát. Když například přijde politický šok, zlato jako investice vás ochrání před kapitálovými ztrátami z akcií.

(rek)

Další z kategorie Zlato