Zlato (oz) / USD
1 914,37
0,46 %
Jistota ve vlastních rukou
0

Proč „režim“ nenávidí zlato – I.

Na světě je jedna investice, kterou buď lidé milují, nebo nenávidí. Většinou to nemá vůbec nic společného s její aktuální situací na trhu. Tou investicí je zlato a v o něco menším měřítku stříbro.

 Je s podivem, že tyto dva kovy vyvolávají tolik mocných psychologických reakcí – a to hlavně mezi lidmi, které je nemají v lásce. Snad nikdo na světě neřekne, že nesnáší ocel, měď, hliník nebo kobalt. Důvodem, proč to tak je, je fakt, že zlato od nepaměti znamená peníze. A peníze vyvolávají v lidech silné emoce. Teď společně rozebereme fundamenty zlata, jak zapadají do psychologie současného trhu.

Co je zlato a proč ho lidé nenávidí

Nejprve musím přiznat, že jsem měl zlato vždycky rád a to jednoduše proto, že si myslím, že jsou peníze „dobrá“ věc. Ne všichni tuto myšlenku sdíleli a sdílejí. Například ti, kteří se odvolávají na Platóna, považují obchodní aktivity, a tudíž i ty ve kterých jsou přítomny peníze, za něco nízkého, jež není hodno „lepších lidí“. Někteří lidé vyhraňující se k materiálnímu světu považují peníze za zdroj veškerého zla. Vzdělanější lidé, hlavně ti, kteří četli Pavla Tarsu, považují zas za příčinu všeho zla lásku k penězům. Další lidé sice vidí užitečnost peněz, ale chtěli by je stále nějak kontrolovat a to proto, že vycházejí z premisy, že jen správné úřady vědí, jak se má s touto nebezpečnou věcí naložit.

Z ryze ekonomického hlediska jsou peníze jen nositelem směny, a také uchovávají hodnotu. Jakékoliv snahy z nich dělat politikum je jasným signálem, že je za těmito snahami skrytá agenda nebo nějaká psychologická anomálie.

Z toho tedy vyplývá, že peníze v sobě ukrývají morální a ekonomickou důležitost. Je tudíž důležité je popsat a pochopit. Můj postoj je takový, že považuji peníze za vysoce morální dobrodiní. Reprezentují všechny dobré věci, o kterých doufáte, že je budete mít, nebo které budete dělat, nebo které si v budoucnosti opatříte. Zkráceně řečeno destilují život. Proto je důležité mít hodně peněz, takových, které nepodléhají politické manipulaci.

Po staletí sloužilo jako platidlo mnoho komodit. Ať už to byly krávy, sůl, nebo škeble. Snad nejlépe vystihl, jak mají správné peníze vypadat, ve čtvrtém století před Kr. antický filozof Aristoteles. Podle něj peníze mají být:

A. Trvanlivé – (obilí není vhodným platidlem)

B. Dobře dělitelné – (Obraz Mony Lisy je hloupé řezat na dva díly)

C. Má se s nimi pohodlně operovat – (Olovo není vhodným platidlem)

D. Měly by být stálé – proto nemůže být půda penězi. Každý kus země má jinou

hodnotu)

E. Měly by mít samy o sobě hodnotou. – (což je problém papírových peněz)

Ze všech prvků, které se v přírodě vyskytují je zlato a na druhém místě stříbro, tím nejlepším, co může peníze reprezentovat. Není to o nic šílenější tvrzení, jako když řekneme o železe, že je nejlepším materiálem na stavbu mostů a hliník k výrobě letadel.

Samozřejmě, že dnes používáme papírové peníze, ale to jen proto, že až do nedávna sloužily jako výdajová stvrzenka pro skutečné peníze. Papírové peníze (měna) ze své historické podstaty mají polovičku své existence založenou na mnoha faktorech. Ale většinou často nepřežijí vládu nebo režim, který je vydal. Zlato jsou nejlepší peníze, protože nejsou založené na „důvěře“ nebo na vůli vlád.

Přes toto všechno jsme každý den vystaveni masáži médií, kam zlato směřuje. Většinou to vychází z úst a per novinářů, reportérů, kteří jen papouškují to, co jim řekl někdo jiný. A ten někdo jiný je obvykle politický apologeta, který pracuje pro vládu, nebo patolízalský ekonom, který pracuje pro banku, mezinárodní měnový fond, nebo podobnou instituci, která má zájem na současném statutu quo po dalších několik generací. Měli byste tak brát vše, co slyšíte o financích nebo ekonomii v oblíbených médiích za nic víc než produkt zábavního průmyslu.

Teď zde představíme výčet v současné době nejvíce frekventovaných názorů, výroků a tvrzení, které máte možnost slyšet, či číst v médiích a společně je zanalyzujeme. Mnoho z nich vychází z naprosté neznalosti a jsou často velmi hloupé.

Zlato je předražené

Je velmi jednoduché ocenit skoro všechno kolem nás. Co je složité, je přijít na to, jakou věc má skutečnou hodnotu. Od založení První banky USA do roku 1933 bylo stanoveno, že jeden dolar je 1/20 unce zlata. Od roku 1933 do roku 1971 to byla 1/35 unce zlata. Po zrušení zlatého standardu dolar klesl na hodnotu 42,22 USD za unci. Je to zavádějící číslo, protože dolar tak devalvoval, že by nikdo za tuto cenu se zlatem neobchodoval. Nejdůležitější je z toho vyplývající fakt, že lidé si zvykli udávat cenu zlata v dolarech, než aby počítali hodnotu dolaru ve zlatě.

Před tím, než v roce 1913 vznikl FED, sloužila 20 dolarová bankovka jako stvrzenka, že máte v pokladnici uloženu jednu unci zlata. A tak hodnota oběživa oficiální měny plus mínus odrážela skutečné množství uloženého zlata. V současné době jich byly vytištěny už biliony a nikdo ve skutečnosti neví, kolik jich ještě tímto způsobem spatří světlo světa.

Finančníci se dávno zlata vzdali

Podle mě tento výrok nemá žádný reálný základ. Kdo jsou ti „finančníci“? Jak jste na to přišli? Jak víte, co vlastně mají za majetky a jak víte, co se chystají koupit nebo prodat. Je několik miliardářů, například John Paulson, kteří mají hodně svého majetku ve zlatě zainvestováno.

GoldasaPercentageofGlobalAssets2

Zlato je rizikové

Ať to bereme jakkoliv, riziko je relativní pojem. Akcie jsou v této chvíli velmi rizikové. Dluhopisy ultrarizikové. Ceny realit v největších světových metropolích se blíží k hranici mánie. A dolar, jehož obliba se cyklicky opakuje, je na cestě, kdy dosáhne své skutečné hodnoty. VE SKUTEČNOSTI JSOU JAK AKCIE, TAK DLUHOPISY, NEMOVITOSTI A I DOLAR V TERITORIU BUBLINY.

Ano, zlato je rizikové. Ale daleko méně než většina alternativ.

Zlato neposkytuje úrok ani nevyplácí dividendy

Jak peníze, tak zlato sami o sobě úrok nevytvářejí. Úrok vzniká, až když tyto peníze někomu půjčíte. Problém nastává, když půjčíte peníze bance (ve formě spořícího účtu) a může se stát, že svou jistinu ani nedostanete zpět, natož že dostanete úrok. A dále pak v dnešní době mnoho bank má negativní úrokovou sazbu. Takže za to, že této instituci půjčíte, ještě jim za to pěkně zaplatíte. Naprosté převrácení reality. Co se týká dividendy, tu vyplácejí pouze korporace. Jestli chcete, aby něco, co má něco společného se zlatem vyplácelo dividendy, zkuste investovat do těžařských společností. Jsou i takové, co dividendu vyplácejí i ve zlatě.

Zlato se nedá nijak použít

Díky svým výjimečným fyzikálním vlastnostem se zlato uplatňuje v těch nepokročilejších technologiích a jeho význam stále roste. Dále pak poptávka po špercích, hlavně v zemích jako je Indie a Čína, neustále roste, protože v tamních kulturách je zlato brané jako symbol bohatství a sociálního postavení.

Další z kategorie Anti-Robin-Hood