Zlato (oz) / USD
---
--- %
Zlato (oz) / CZK
---
--- %
EUR / USD
---
--- %
USD / CZK
---
--- %
Zlato
Švýcarské „zlaté“ firmy MKS a PAMP se spojují. Otec zakladatel by měl radost

Švýcarská a světová odborná média přinesla informaci o tom, že došlo ke spojení dvou švýcarských společností, které mají celosvětově co dočinění se zlatem. Spojily se firmy MKS a PAMP. Ta první se definuje jako „poskytovatel služeb souvisejících s drahými kovy“ a ta druhá je přední světovou společností v oblasti rafinace a výroby nejen zlatých ingotů. Ostatně ražené investiční zlato této rafinérie je vlajkovou lodí nabídky akciové společnosti Zlato.

Generálním ředitelem nově vytvořené firmy byl jmenován Marwan Šakarči, jeho sestra, Karma Šakarči-Liessová převezme novou funkci prezidentky společnosti. Foto: MKS PAMP

Vznik nové firmy by neměl být až takovým překvapením, protože jsou vlastnicky a personálně propojeny. Obě společnosti totiž spadají do rodinného impéria rodiny Šakarčiů (v angličtině Shakarchi, pozn. aut.). Co je ale důležité pro investory do zlata, že značka výrobků PAMP zůstane zachována.

Generálním ředitelem nově vytvořené firmy byl tento týden s okamžitou platností jmenován Marwan Šakarči, jenž až dosud zastával funkci generálního ředitele ve společnosti MKS a současně pozici předsedy představenstva ve společnosti PAMP. Jeho sestra, Karma Šakarči-Liessová převezme novou funkci prezidentky společnosti MKS PAMP.

„Naše rodinné hodnoty nás tlačily k tomu, abychom se neustále překonávali, abychom jako tým dosáhli nejvyšších standardů a abychom začali novou kapitolu. Dnes jsme více než kdy jindy odhodláni jít cestou udržitelnosti, abychom dále prosazovali odpovědné postupy a kvalitní výrobky, a to jak pro dnešní, tak pro budoucí generace,“ uvedl v tiskové zprávě Marwan Šakarči.

Udržitelnost je součástí rodinného podniku od jeho založení v roce 1979. Jejím cílem bylo vždy vytvářet špičkové výrobky a služby a zároveň se snažit co nejlépe sloužit svým partnerům a životnímu prostředí. Do roku 2030 chce firma snížit emise skleníkových plynů ze svých provozů a dodavatelských řetězců v souladu s cíli Pařížské dohody.

MKS PAMP GROUP je dnes ztělesněním úspěšné a respektované švýcarské společnosti, její počátky však byly mnohem skromnější. Marwan Šakarči a jeho sestra Karma jsou potomky Mahmúda Kásima Šakarčiho, jenž rodinnou firmu MKS (název vychází z jeho iniciál, pozn. aut.) založil poté, co se v roce 1975 přestěhoval do Švýcarska.

Mahmúd byl jako malý chlapec severním Iráku svědkem toho, když jeho matka během kopání základů jejich nového domova našla v zemi zlaté mince. To vzrušení jej silně zasáhlo, ale tehdy ještě netušil, jak třpytivý kov ovlivní jeho budoucnost a budoucnost jeho rodiny.

Ve svých 23 letech odešel Mahmúd Kásim Šakarči z Iráku nejprve do Turecka a v roce 1948 se přestěhoval do Bejrútu, kde založil obchod s devizami a zlatem v centru tehdejšího hlavního obchodního centra na Blízkém východě.

PAMP je dnes přední světovou, nezávisle provozovanou společností v oblasti rafinace a výroby drahých kovů. Byla založena v roce 1977 v nejjižnějším švýcarském kantonu Ticino. Společnost vyrábí kompletní výběr zlatých slitků od jednoho gramu až po 12,5 kilogramů je lídrem světového trhu se zlatými slitky o hmotnosti do 50 gramů.

Netrvalo dlouho a jeho vliv na finanční scénu tohoto regionu se stal poměrně významným. Jenže v roce 1975 vypukla v Libanonu občanská válka, kvůli čemuž byla země stále nebezpečnější. Mahmúd se proto rozhodl přestěhovat se do Švýcarska.

O několik let později založil v Ženevě společnost MKS (Mahmúd Kasím Šakarči) a navázal úzký vztah se zlatou rafinérií PAMP (Produits Artistiques Métaux Précieux), inovativním švýcarským výrobním závodem na malé ražené zlaté slitky, s nimiž úspěšně obchodoval po celém Středním východě.

Vzhledem k silné poptávce rafinérie PAMP expandovala a v roce 1981 v ní Mahmúd koupil většinový podíl (který byl později ještě navýšen). Pod jeho vedením se MKS a PAMP rozrostly na dva nejuznávanější dodavatele produktů a služeb z drahých kovů po celém světě.

Skupina MKS sídlí v Ženevě a celosvětově zaměstnává přibližně 600 pracovníků. Její roční obrat se odhaduje na 70 milionů dolarů. MKS je členem Londýnského trhu s drahými kovy (LBMA) a její dceřiná společnost PAMP je od roku 1987 na tzv. zlatém seznamu LBMA, široce uznávaném v odvětví finančních služeb jako ukazatel kvality.

Když otec v roce 1983 zemřel, Karma a Marwan převzali rodinný podnik s pomocí klíčových osob, které ve skupině zůstávají dodnes. Jedním z prvních rozhodnutí, které učinili, bylo dát švýcarské skupině jasnou misi stát se přední světovou skupinou pro cenné kovy.

Stavěli na rodinném dědictví obchodování, financí a peněžních trhů a posunuli švýcarskou skupinu na další úroveň. Karma převzala odpovědnost jako pokladník a manažer rizik, zatímco Marwan vedl obchod a marketing.

Od prvních dnů v podnikání, kdy sdíleli velký dvojitý stůl, sourozenci identifikovali nové trhy a otevřeli nové dceřiné společnosti, aby se švýcarská skupina rozrostla na mezinárodní úroveň. Neúnavně hledali ty správné lidi, kteří by se připojili k jejich týmu a rozvinuli nové tržní příležitosti.

Švýcarské „zlaté“ firmy MKS a PAMP se spojují. Otec zakladatel, Mahmúd Kásim Šakarči, by měl radost. Foto: MKS PAMP

Hledání a důvěra v lidi, kteří hluboce sdílejí hodnoty skupiny a jsou jí oddáni stejně jako rodina samotná, zůstává trvalou snahou a klíčem k úspěchu nové generace. Jak říkají Marwan a Karma: „Vždy jsme otevírali nové pobočky kvůli lidem.“

Skupina nejprve expandovala na východ a do Asie, přičemž těžila ze slibného rozvoje místních trhů s drahými kovy a obchodování s nimi. V současné době má MKS PAMP GROUP přes 900 zaměstnanců ve 14 kancelářích strategicky umístěných na předních trzích drahých kovů.

Společnost MKS PAMP, jak firma uvedla v tiskové zprávě, „nyní spojí služby v oblasti rafinace, výroby a obchodu do 360stupňové nabídky. Nový subjekt bude čerpat z obchodních a finančních zkušeností společnosti MKS a průmyslového know-how společnosti PAMP, aby vyhověl neustále se měnícím potřebám a požadavkům svých zákazníků“.

PSALI JSME: Švýcarská rafinérie dokáže odhalit původ zlata

(luk)