Zlato (oz) / USD
1 776,33
0,32 %
Zlato (oz) / CZK
38 196,64
0,10 %
EUR / USD
1,21
0,13 %
USD / CZK
21,50
0,22 %
Zlato
Centrální banky papírovému zlatu nevěří

Centrální banky jsou pozitivně nakloněny zlatým burzovním fondům ETF, ale aktivní zájem o investice do nich je minimální. Ze 26 centrálních bank pouze 11 odpovědných za rezervy ve výši 615 miliard dolarů mělo v anketě americké investiční společnosti Invesco a webu Central Banking na ETF pozitivní pohled, ale neinvestovaly by do nich.

Centrální banky dávají přednost fyzickému zlatu. Foto: iStock

Jeden bankéř z Evropy to vysvětlil následovně: „Náš názor je, že papírové zlato není tak bezpečné jako fyzické.“ Pouze jedna centrální banka z Ameriky uvedla, že uvažuje o přechodu na tento produkt v příštích dvou letech a jedna z Asie by uvažovala v horizontu tří až pěti let. Silně proti byly dvě velké centrální banky z Evropy.

Kombinace zlata jako zajištění proti americkému dolaru a nízkých nákladů jsou považovány za hlavní výhody ETF. „Je pozoruhodné, že ti, kteří zmiňovali zajištění proti dolaru, byli spíš držiteli nižších rezerv i zlata než ti, kteří považovali nákladovou efektivitu za hlavní. Mezi těmi, kteří uvedli, že jejich instituce má pozitivní názor na zlaté ETF, byla podpora zajištění proti americkému dolaru o něco větší než nákladová efektivita,“ komentuje web Central Banking.

Riziko likvidity je pro centrální banky hlavním problémem spojeným s držením zlatých ETF. Druhým největším problémem je, že papírové zlato není tak bezpečné jako fyzické zlato, a skutečně pět respondentů to umístilo dokonce na první místo před riziko likvidity. Těchto pět patří mezi větší držitele zlata, tři z nich mají zlato v hodnotě přes 100 miliard dolarů – a všichni jsou z Evropy. 

Evropské banky by do ETF nešly 

Žádná centrální banka nevnímala nedostatek práv na vykoupení fyzického zlata z ETF jako hlavní problém, pouze dvě to umístily na druhé místo. Centrální banky v Evropě se jednomyslně domnívají, že ETF nejsou tak bezpečné jako fyzické zlato: Pět evropských respondentů to dalo na první místo, přičemž důvěra v depozitáře ETF pro ně byla druhým největším problémem. 

Velcí držitelé zlata (za víc než 10 miliard dolarů) mají největší obavy o bezpečnost papírového zlata ve srovnání s fyzickým zlatem, zatímco u menších držitelů, zejména z Asie, byla hlavním problémem likvidita.

Dotazník Central Banking a společnosti Invesco, která působí i v Česku, byl distribuován v srpnu 2020 a do prvního týdne v září odpovělo 26 centrálních bank, z toho 46 % z Evropy. Správci rezerv, kteří odpověděli, tak učinili pod podmínkou anonymity. Centrální banky z průzkumu k červnu 2020 spravovaly o něco víc než 2,6 bilionu dolarů. 

(rek)