Zlato (oz) / USD
1 571,23
0,25 %
Zlato (oz) / CZK
35 985,95
0,33 %
EUR / USD
1,10
0,19 %
USD / CZK
22,90
0,08 %
Z domova
PwC: Sedm firem z deseti v posledních letech prošlo krizí

V posledních pěti letech prošlo krizí 69 procent firem. Většinu z nich postihla několikrát. Nejčastějšími důvody bývají nedostatek likvidity a selhání technologií. V budoucnu se šéfové firem nejvíce obávají narušení kybernetické bezpečnosti. Vyplývá to z průzkumu poradenské firmy PwC mezi 2084 manažery firem. Likvidita je obecně schopnost podniku přeměnit svá aktiva na peníze použitelné pro krytí závazků.

V posledních pěti letech prošlo krizí 69 procent firem. Většinu z nich postihla několikrát. Foto: Pixabay

PwC definuje jako krizi situaci, ve které je firma ovlivněna významnými externími nebo interními faktory, které mají celopodnikový dopad, narušují obchodní operace a mají potenciál poškodit dobré jméno firmy.

Více než polovina respondentů uvedla, že se jejich firma v posledních pěti letech setkala s problémy provozního charakteru, ať už v dodavatelském řetězci, výrobě a managementu nebo u samotného produktu. Druhá nejčastější krizová situace byla spojena se závadou technologie, se kterou se setkala třetina firem. Na třetím místě bylo selhání lidského faktoru, které zkomplikovalo práci 29 procentům dotázaných.

Ve střední a východní Evropě se firmy nejčastěji setkávají s finančními problémy a nedostatkem likvidity a narušením tržní soutěže. Naproti tomu společnosti v USA řeší především přírodní katastrofy a rostoucí kyberkriminalitu.

Obvykle platí, že čím větší firma, tím větší možnost krize. Liší se přitom nejen pravděpodobnost, ale i druh problémů, které firmy musí řešit. U firem s více než 5000 zaměstnanci byla v posledních letech nejčastějším důvodem spuštění pomyslného alarmu kyberkriminalita (26 procent), následovaná přírodními katastrofami (22 procent) a krizí ve vedení podniku (17 procent).

Většina dotázaných manažerů uvedla, že má ohledně dalšího vývoje firmy, ve které působí, pozitivní očekávání. Svá slabá místa a obavy má ale takřka každý. Nejčastějším důvodem starostí z budoucnosti je kyberkriminalita. Tou si v uplynulých pěti letech prošlo 6,9 procenta účastníků průzkumu, za hrozbu příštích let ji ale považuje každý třetí.

Podobnou hrozbou je pro manažery protiprávní jednání jejich kolegů. Ačkoli jej v posledních letech monitorovala necelá čtyři procenta, v příštích letech se ho obává pětina dotázaných. „Tento negativní výhled může souviset s rostoucími nároky regulatorních orgánů i obavou, že když se firmám nebude v budoucnu tak dařit, její zaměstnanci budou, co se týče obcházení pravidel, opět vynalézavější a počet nekalých jednání vzroste. Tento trend jsme zaregistrovali již při minulých finančních krizích,“ uvedl Pavel Jankech z oddělení forenzních služeb PwC.

(ČTK)