Zlato (oz) / USD
1 978,57
0,04 %
Jistota ve vlastních rukou
0

Nejvyšší správní soud: Odejmutí licence ČNB záložně WPB platí

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil rozsudek, kterým Městský soud v Praze v červnu 2018 zrušil rozhodnutí bankovní rady České národní banky o odejmutí licence družstevní záložně WPB Capital. ČNB o tom včera informovala v tiskové zprávě. Věc bude znovu projednávat Městský soud v Praze, který bude právním názorem NSS vázán.

Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek Městského soudu v Praze, který zrušil rozhodnutí bankovní rady ČNB o odejmutí licence družstevní záložně WPB Capital. Foto: Google

„WPB Capital bere rozsudek NSS na vědomí a nyní ho z právního hlediska analyzuje. NSS v rozsudku konstatuje, že je na městském soudu, aby v dalším řízení posoudil žalobní body, které v napadeném rozsudku nevypořádal. WPB Capital je připravena doplnit další relevantní důkazy, že ČNB při odnětí povolení k činnosti pochybila,“ reagoval mediální zástupce představenstva záložny Martin Jaroš.

Důvodem rozhodnutí NSS byly podle ČNB závažné nedostatky odůvodnění a nesprávné právní posouzení věci v rozsudku Městského soudu v Praze. NSS se ve své argumentaci věcně ztotožnil s námitkami ČNB uvedenými v kasační stížnosti, kterou ČNB podala v září 2018, uvedla centrální banka.

ČNB v červnu 2014 odebrala WPB Capital povolení působit jako družstevní záložna. Důvodem bylo umělé navyšování kapitálu a nákup směnek v rozporu se zákonem. Městský soud toto rozhodnutí označil za zjevně nepřiměřené opatření. Současně však potvrdil, že ve WPB Capital docházelo k protiprávnímu jednání.

NSS: Městský soud pochybil

NSS v rámci přezkumu rozsudku napadeného kasační stížností dospěl k závěru, že městský soud pochybil, když označil odůvodnění odnětí licence WPB Capital za nedostatečné, resp. když toto odnětí z června 2014 shledal nepřiměřeným.

„… Je patrné, že úmyslné porušování uvedených pravidel nebylo ojedinělým či izolovaným pochybením, nýbrž součástí ‚firemní kultury‘ žalobce. Existuje silný veřejný zájem na tom, aby na tomto trhu působily pouze takové subjekty, které důsledně a poctivě dodržují pravidla pro tento trh stanovená regulátorem a neobcházejí je … Jestliže banka nehodlá uvedená pravidla respektovat, není pro ni na tomto regulovaném trhu místo,“ uvedl NSS.

Představitelé záložny dříve uvedli, že hodlají provést hloubkovou analýzu stavu družstva, které v posledních letech spravoval centrální bankou dosazený likvidátor Jiří Švihla. Žaloba záložny poukazovala také na podjatost tehdejších pracovníků ČNB, zejména viceguvernéra Vladimíra Tomšíka. Podle záložny se Tomšík koncem roku 2013 opakovaně setkával s bývalým členem WPB Pavlem Petrovičem, který usiloval o zničení záložny a ovládnutí jejího majetku.

(ČTK)

Další z kategorie Z domova