Zlato (oz) / USD
1 967,26
0,57 %
Jistota ve vlastních rukou
0

ČNB by mohla nařídit změnu auditora, navrhuje MF v zákoně

Česká národní banka by mohla nově na základě kontroly a splnění zákonných podmínek nařídit úvěrovým institucím změnu auditora. Vyplývá to z návrhu novely zákona o bankách a novely zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, který poslalo ministerstvo financí k připomínkám.

Ministerstvo navrhuje změny v zákonech, aby stávající podoba zákonů byla v souladu s ostatními sektorovými zákony. Foto: iStock

Ministerstvo navrhuje i další změny v zákonech tak, aby stávající podoba zákonů byla v souladu s ostatními sektorovými zákony, novým občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích a novou evropskou legislativou.

Mezi další změny patří například zavedení možnosti, aby byly provozní náklady Garančního systému finančního trhu financovány výběrem mimořádných provozních příspěvků úvěrových institucí nebo dotací či návratnou finanční výpomocí ze státního rozpočtu v případě mimořádné situace na finančním trhu.

Novela dále například vypouští ustanovení týkající se povinnosti bank předkládat ČNB výpis všech akcionářů a správců z emise akcií banky před konáním valné hromady nebo zjednodušuje jmenování likvidátora po zrušení banky.

MF rovněž navrhuje sjednocení lhůty pro úhradu ztráty tak, aby byla pro všechny úvěrové instituce stejná a současně byla v souladu s právní úpravou zákona o obchodních korporacích.

Úprava terminologie i prolomení bankovního tajemství

„Významnou pozitivní změnu představuje i zpřesnění způsobu výpočtu vypořádacího podílu na majetku družstevní záložny, včetně odstranění chyby, která neodůvodněně pokřivuje výpočet výše vypořádacího podílu v družstevní záložně,“ uvádí v matriálu MF.

Mezi další změny patří například sjednocení terminologie, vyjasnění režimu bankovního tajemství ve vztahu k záležitostem, které se netýkají klientů, nebo rozšíření seznamu důvodů k prolomení bankovního tajemství.

V tomto případě se ovšem podle MF změna nemění faktický stav, protože prolomení bankovního tajemství v přesně specifikovaných případech již obsahuje zákon o policii a Generální inspekci bezpečnostních sborů.

(ČTK)

Další z kategorie Z domova