Zlato (oz) / USD
---
--- %
Zlato (oz) / CZK
---
--- %
EUR / USD
---
--- %
USD / CZK
---
--- %
Články
Indie a BRICS dávají dolaru kopačky

Naposledy, když se jistá země zbavila v ropném byznysu dolaru, tak ji USA zničily. Teď se třetí největší ekonomika světa Indie dohodla s Íránem na vyrovnávání svých závazků za ropu v rupiích. A tyto dvě země mohou v budoucnu navíc provádět veškeré své obchodování ve svých národních měnách. 

K tomu dochází po dohodě mezi Íránem a Indií z poloviny roku 2011, podle níž se obě strany dohodly vyrovnávat 45 procent ropného importu Indie v rupiích a zbývajících 55 procent v eurech. V březnu 2012 podepsaly tyto dvě země Mechanismus plateb v rupiích, který Indii umožní nakupovat ropu za svoji národní měnu. Írán pak těchto peněz použije k nákupům produktů z indických továren.

Je ironií, že to byly USA samotné, kdo mohou za odstranění dolaru z indicko-íránského obchodu. Mechanismus plateb v rupiích byl zřízen jako záštita proti americkým ekonomickým sankcím na Teherán. Íránská ropa tvoří význačnou část indické energetické spotřeby. Podobně také Írán spoléhá na Indii u ocelářských, zdravotnických, potravinářských a chemických výrobků.

Náhrada dolaru

Indie se s USA v posledních letech sice sblížila, to ale New Delhi nezaslepilo před zkázonosnou povahou americké měny stejně jako před manipulacemi Británie.

USA si doslova vypisují své vlastní šeky neustálým tiskem dolarů, který se stal nosným podložím americké poválečné hegemonie. Je to status dolaru jako rezervní měny, který USA umožňuje financovat nekonečné války a beztrestně svrhávat vlády.

Na druhé straně Atlantiku je Bank of England zapojená do manipulací úrokových sazeb v rozsahu, proti kterému vypadá korupce v rozvojových zemích nepatrná.

Takové finanční manipulace a znehodnocování měn má negativní a cyklické dopady na globální ekonomiku. Ve skutečnosti to Západu umožňuje periodické boomy a propady, protože to udržuje nově se vynořující ekonomiky v zmatcích. Udržuje to chudé země chudými a ty vynořující se váznout v tom, co je známo jako „past středního příjmu“.

Prof. Anis Bajrektarevic ve svém odborném článku Geopolitika technologie velice přesně diagnostikuje:

„Uhlovodíky a psychologizace jejich vzácnosti, jejich monetizace (a s tím provázaná transformace na zbraň) slouží spíše vynucujícímu a omezujícímu status quo, než jako pomůcka k rozvoji. Přes to v podstatě volají nikoliv po zapojení, nýbrž po podvolení. Nakonec to znamená, že spotřeba fosilních paliv (spolu s politikou volby měny a jejího ocenění) nejenže prý vyvolává klimatickou změnu, ale také udržuje další globální proces – planetární konkurence a konfrontace o omezené zdroje – v nichž jsou kalamity MENA jen špičkou ledovce. Takže ten vysoce návykový benzín – ve vykonstruovaném provázání s US dolarem umožňuje jen takové technologické modernizace, které jsou defenzivní, restriktivní a reaktivní. Žádný div, že demokracie v tom dopadá špatně.“

Indická centrální banka investovala značnou část ze svých zhruba 500 miliard $ rezerv do aktiv denominovaných v dolarech. Jakékoliv prudké znehodnocení dolaru s sebou nese značné ztráty v této držbě. A na pozadí tohoto se objevuje myšlenka na de-dolarizaci, která ve vedení této země v posledních časech dost rezonuje.

 Rezervní banka Indie v roce 2010 navrhla rupii s volně plovoucím kurzem jako globální měnu. Ve studii s názvem ‚Internacionalizace měny: Případ indické rupie a čínského renminbi‘, tato banka uvedla, že dolar nejspíš ztratí svou dominantní pozici globální rezervní měny už v dohledné budoucnosti.

„Indická rupie se používá k fakturaci mezinárodního obchodu je zřídka,“ poukazuje tato studie. Argumentuje, že Indie potřebuje přijmout proaktivní kroky ke zvýšení role rupie v tomto regionu. Rovněž posílení rostoucí indické ekonomiky vyvolalo otázku větší internacionalizace indické rupie.

Skupinová terapie

Indičtí vyjednavači aktivně protlačuj bez-dolarový obchod na výročních shromážděních skupiny BRICS. Tato skupina pěti velkých ekonomik – Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika –aktivně zahájila urychlování procesu navyšování vzájemného obchodu v národních měnách.

Jak nová rozvojová banka BRICS (NDB) se 100 miliardami $, tak rezervní fond o hodnotě přes 100 miliard $ jsou zaměřené na oslabování západních škrtidel globálních finančních toků.

Podle indického KV Kamath prvního presidenta NDB zvyšují rozdíly ve směnných kurzech náklady na půjčky v tvrdých měnách pro vynořující se a rozvojové země o 15-20 procent. Z tohoto hlediska by používání místních měn toto riziko eliminovalo a toto břemeno ulehčilo.

BRICS už zahájila Náhradní uspořádání rezerv, které těmto pěti členským státům umožňuje měnové swapy. Další klíčovou výhodou použití těchto měn v obchodu a v investicích je to, že podniky se nemusí pojišťovat proti dvěma různým měnám. Přechod na obchod v národních měnách rovněž země ochrání před turbulencemi určitých měn.

Čínský akční plán

Mezitím Číňané všechny překvapili rychlostí, s jakou jejich měna renminbi dosáhla globálního přijetí. V článku nadepsaném ‚Už je tu renminbi blok‘ Arvind Subramanian s Martinem Kesslerem z Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomiku sídlícího v USA poskytli dramatický obrázek toho, jak renminbi nabývá na síle, zatímco US dolar slábne.

Zaprvé říkají, že renminbi se už stalo dominantní referenční měnou v Indii a Jižní Africe. Zadruhé, že od poloviny roku 2010 dramaticky jako referenční měna předbíhá v rychlosti dolar i euro.

Renminbi se teď stalo dominantní referenční měnou ve Východní Asii, která už dolar a euro zastiňuje… Měny Jižní Koreje, Indonésie, Malajsie, Filipín, Tchaj-wanu, Singapuru a Thajska jsou teď už úžeji navázané na RMB než na dolar. Dolarová dominance jako rezervní měny ve Východní Asii se teď už omezuje jen na Hong Kong (kvůli navázání měny), Vietnam a Mongolsko.

A pak poskytují hrozivé hodnocení:

„Dolar a euro pořád ještě hrají větší roli než renminbi i mimo svou přirozenou sféru vlivu, to se ale mění ve prospěch renminbi.“

A proč je to hrozivé? Indie má s Íránem obchod v rupiích, Rusko s Íránem obchoduje v rublech a celý svět bere renminbi, což zvolna eroduje prestiž US dolaru, a to bude mít pro americkou prosperitu chmurné důsledky.

Pro tuto zemi, která má ze statutu dolaru jako rezervní měny značný prospěch – a hodně z něj kořistí – bude konec dominance dolaru znamenat prudký propad Amerických příjmů i schopnosti projekce síly do zámoří.

Zdroj: globalresearch.ca
Autor:Rakesh Krishan Simha