Zlato (oz) / USD
2 343,99
1,13 %
Jistota ve vlastních rukou
0

Zelené jádro a plyn: časová omezení, emisní limity, hlubinná úložiště

Evropská komise dnes schválila zařazení jádra a plynu mezi zelené investice, na což mají členské země zásadně rozdílné pohledy. Takzvaná taxonomie má sloužit jako návod pro investory, kteří budou chtít vložit peníze do udržitelných projektů. Přinášíme přehled nejdůležitějších kritérií a faktů.

Nové bloky jaderných elektráren získají status zelených investic, pokud budou mít stavební povolení do roku 2045. Foto: iStock

Nové jaderné bloky

Taxonomie jádro stejně jako plyn považuje za přechodový zdroj, který bude pouze dočasně sloužit pro přechod mezi fosilními palivy a obnovitelnými energiemi. Nové bloky jaderných elektráren získají status zelených investic, pokud budou mít stavební povolení do roku 2045.

Úpravy stávajících elektráren

Podporu investorů budou moci získat i úpravy již existujících jaderných bloků, na něž úřady vydají povolení do roku 2040.

Úložiště odpadu

Komise byla pod tlakem zemí, které jádro odmítají zejména kvůli rizikům spojeným s jaderným odpadem. Brusel zdůrazňuje, že podporu investorů budou moci získat pouze projekty splňující nejpřísnější bezpečnostní kritéria. Mezi ně patří i požadavek, aby státy s jadernými elektrárnami měly na svém území do roku 2050 hlubinné úložiště vyhořelého paliva.

Plyn

Komise po kritice mimo jiné z Česka vypustila z návrhu postupné cíle pro zvyšování podílu nízkoemisních plynů v nejbližším desetiletí. Konečným termínem, kdy musí plynové podniky zcela přejít na vodík a další bezemisní plyny, je rok 2035.

Emisní limity

Před rokem 2035 budou za zelené investice považovány peníze vložené do těch plynových elektráren či tepláren, které splní jednu z emisních podmínek. Buď do roku 2030 nebudou vypouštět větší emise než odpovídá 270 g/kWh oxidu uhličitého, nebo musí průměrnou roční hodnotu těchto emisí udržet po dobu dvaceti let pod 550 kg/kW. Těmito kritérii se nemusí zabývat podniky, které se vejdou do přísnějšího limitu stanoveného taxonomií a během celkové doby svého provozu nevypustí více než 100 g/kWh.

Průběžné hodnocení

Kritici pravidel namítají, že jádro ani plyn nesplňují kritéria ekologicky čistého zdroje. Komise jejich požadavky nevyslyšela, pouze do původního návrhu doplnila klauzuli o průběžném hodnocení podle nejnovějších vědeckých poznatků a vývoje technologií. Dojde na něj každé tři roky a na základě jeho výsledků se budou moci stanovené termíny měnit.

Obnovitelné zdroje

Jádro a plyn se dnešním schválením pravidel přidají k obnovitelným zdrojům jako je solární, větrná či vodní energie. Pro ně již komise taxonomii přijala loni, neboť na nich na rozdíl od jádra a plynu byla bezproblémová shoda členských zemí.

Další postup

Nová pravidla členské státy ani Evropský parlament přímo schvalovat nebudou, neboť přenesly tuto pravomoc na komisi. Kritici taxonomie se ale do půl roku mohou pokusit její přijetí zvrátit. K tomu je však potřeba alespoň 20 ze 27 unijních zemí, přičemž jasný odpor zaznívá zhruba ze čtvrtiny všech států. Zvláště zelení europoslanci chtějí získat podporu dalších skupin v EP, museli by však přesvědčit většinu zákonodárců. Rakousko či Lucembursko navíc hrozí komisi žalobou.

(ČTK)

Další z kategorie Světová ekonomika