Zlato (oz) / USD
1 635,88
1,49 %
Zlato (oz) / CZK
37 961,25
1,83 %
EUR / USD
1,09
0,29 %
USD / CZK
23,21
0,35 %
Magazín
Z Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci vznikla OECD

Současná Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která sdružuje 35 vysoce vyspělých zemí světa včetně České republiky, měla svůj ustavující sjezd v září 1961. Její počátky však sahají do doby poválečné Evropy. Její předchůdkyně Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC) byla založena před 70 lety, 16. dubna 1948.

ČR se členem OECD stala v prosinci 1995. Foto: Shutterstock

Úkolem OEEC bylo řídit Marshallův plán (pomoc USA evropským zemím zničeným válkou) po druhé světové válce. OEEC měla původně 18 členů, byla mezi nimi většina západoevropských zemí a západní okupační zóny Německa. Československo na nátlak Sovětského svazu Marshallův plán odmítlo.

OEEC se později transformovala v OECD, jejíž ustavující sjezd se konal v roce 1961 v Paříži. Posláním nové organizace, do které vstoupily i neevropské země, se stalo napomáhat hospodářskému růstu, harmonizovat rozvojovou pomoc, zvyšovat zaměstnanost a životní úroveň a rozšiřovat obchod, ale i potlačovat diskriminační praktiky. ČR se členem stala v prosinci 1995.

(ČTK)