Zlato (oz) / USD
---
--- %
Zlato (oz) / CZK
---
--- %
EUR / USD
---
--- %
USD / CZK
---
--- %
Zlato
Švýcarsko, nebo Kajmanské ostrovy?

Kam bezpečně uložit zlato? Když ve druhém čtvrtletí letošního roku pandemie a související opatření zastavily globální ekonomický růst, dovoz zboží na Kajmanské ostrovy propadl téměř o třetinu. Pokles ovlivnil všechny druhy zboží, kromě jednoho: zlata.

Kajmanci mají jednu z nejvyšších životních úrovní na světě. HDP na obyvatele je dvojnásobné oproti např. Spojeným arabským emirátům. Foto: iStock

Dovoz investičního zlata se ve druhém čtvrtletí zvýšil ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 o 33,8 milionu USD. Za celý loňský rok se dovezlo zlata za 53 milionů USD. Podle webu Cayman Compass jsou za tímto trendem dva důvody.

Prvním je obecná situace platná pro celý svět. Druhým důvodem je, že Kajmany jsou pátým největším trhem finančních služeb na planetě. Jako bezpečné místo pro ukládání aktiv, ať už na bankovním účtu, nebo ve formě fyzické komodity, soutěží s trhy jako Singapur, Londýn, New York nebo s tradičním centrem pro skladování drahých kovů Švýcarskem.

„Většina klientů, kteří ukládají své drahé kovy do trezorů na Kajmanech, jsou z USA, Kanady nebo Evropy,“ píše web Sophisticated Investor. „Získávají stejné výhody, jaké by měli ve Švýcarsku, Singapuru nebo na Novém Zélandu, ale je to většinou mnohem blíž k jejich domovu. Lokace v těsné blízkosti klíčového severoamerického trhu je také významným faktorem. Z hlavních amerických center, jako jsou New York nebo Los Angeles, létá na Kajmanské ostrovy denně několik spojů.“

Žádné daně a cla

Zámořské území Velké Británie v západní části Karibiku, asi 160 km jižně od Kuby či 700 km od Miami, neúčtuje dovozní ani vývozní clo na zlato a na rozdíl od mnoha evropských trhů se na skladovací poplatky nevztahuje žádná daň z obratu. Od šedesátých let se nevybírá daň z příjmu právnických ani fyzických osob, srážková daň ani daň z kapitálových výnosů. Kromě toho se na aktiva držená v zemi nevztahují žádné dědické daně.

Zlato představuje asi 80 % dovozu drahých kovů, zbytek je stříbro. Zlato dovážené na Kajmany přichází ve formě cihel a mincí produkovaných Královskou kanadskou mincovnou, americkou mincovnou, australskou mincovnou Perth nebo nám dobře známou PAMP Suisse. Nedávné zpřísnění předpisů pro obchodnky s drahými kovy a dohledu nad praním peněz jen pomohlo legitimizovat toto odvětví.

Málo se ví, že Kajmanci mají jednu z nejvyšších životních úrovní na světě. HDP na obyvatele je dvojnásobné oproti např. Spojeným arabským emirátům. Díky pokrevnímu spojení s Velkou Británií mají Kajmanské ostrovy infrastrukturu bohatého světa. Mohou se pochlubit třemi letišti, dvěma námořními přístavy, kromě toho mají 785 km silnic, kde se, jako ve Velké Británii, jezdí vlevo. 

Kromě toho Kajmanské ostrovy nezažily žádnou válku ani společenskou nestabilitu. Území zůstalo při všech mezinárodních sporech neutrální. Až v říjnu 2019 vláda začala vytvářet vojenský pluk. Ne pro obranu, ale spíše pro humanitární pomoc v případě přírodních katastrof, jako jsou například hurikány.

(rek)