Zlato (oz) / USD
---
--- %
Zlato (oz) / CZK
---
--- %
EUR / USD
---
--- %
USD / CZK
---
--- %
Zlato
Nový byznys: Těžba zlata ve městech

Tradiční těžba zlata probíhá v podzemí, ale městská těžba přímo na povrchu země. Označuje se tak kutání kovů z telefonů, baterií, nabíječek a dalšího elektronického odpadu. Někteří analytici se domnívají, že rozsah městské těžby už překonává tradiční těžbu, pokud jde o vytváření hodnoty a návratnost investic.

elektronický odpad 50krát vyšší koncentraci drahých kovů, než rudy vytěžené ze země. Foto: iStock

Elektronický odpad má 50krát vyšší koncentraci drahých kovů než rudy vytěžené ze země. Většina vyhozených elektronických výrobků, které by se jinak na skládkách rozložily nebo spálily, se nyní používá k těžbě drahých kovů, které lze recyklovat. To také snižuje uhlíkovou stopu.

Jeevesh Kumar, generální ředitel Greenscape Eco Management, říká: „Ještě před několika lety si nikdo nemyslel, že těžit by se dalo pouze z telefonů či nabíječek. Z odpadu, který by byl spalován a přispíval ke změně klimatu. Těžba z elektronického odpadu je nyní obrovským byznysem. Většina společností spolupracuje přímo s mobilními firmami, které shromažďují elektronický odpad a dávají ho k recyklaci. I zákazníci chtějí použité výrobky recyklovat. Dochází k posunu v myšlení a svět se v příštím desetiletí změní.“

Anoop Keshari, obyvatel indického Varanasi, má doma osm použitých telefonů a jejich nabíječky a hledá firmu, která by je zrecyklovala. Říká: „Mám doma dokonce i stará bluetooth sluchátka a reproduktory, které chci poslat k recyklaci,“ cituje web Enterpreneur

Víc zlata na skládkách než v podzemí

Podle odborných výpočtů lze na celém světě rekuperovat 50 milionů tun elektronického odpadu. To také vysvětluje nedávný boom v počtu podniků začínajících s recyklací. Různé drahé kovy, jako jsou zlato nebo kadmium, se vyhazují v mobilech, nabíječkách, reproduktorech, sluchátkách, počítačích a další elektronice. Když se elektronický odpad ukládá na skládky, dochází k plýtvání se spoustou drahých kovů.

Podle Deepaka Mauryiho, zakladatele firmy Scraptap, která se zabývá recyklací elektronického odpadu, sbírá firma odpad přímo od lidí. „Spolupracujeme s nevládními organizacemi na šíření povědomí o třídění domovního a elektronického odpadu. Je to obrovské odvětví průmyslu. Vyrábí se stále víc elektroniky a lidé kupují novou elektroniku častěji. V příštích 15 letech si tři miliardy lidí pořídí novou elektroniku. K recyklaci bude tedy ještě víc elektronického odpadu.“

Společnost Virowave, výrobce UV skenerů pro dezinfekci produktů, například uvedla: „Snažíme se formulovat partnerství, které zajistí, že náš odpad bude správně zlikvidován.“ Většina výrobců telefonů a počítačů má výměnné programy pro spotřebitele, kteří si chtějí koupit nové výrobky. Tyto výměnné programy jsou velmi účinným nástrojem k získání elektronického odpadu. 

Městských zlatých dolů proto každým dnem přibývá. Ročně se však celosvětově recykluje pouze 15–20 procent elektronického odpadu. A to má elektronický odpad 50krát vyšší koncentraci drahých kovů, než rudy vytěžené ze země.

(rek)