Zlato (oz) / USD
1 754,50
0,00 %
Zlato (oz) / CZK
37 943,93
0,00 %
EUR / USD
1,17
0,00 %
USD / CZK
21,63
0,00 %
Zlato
Německý zlatokop to bere od řek až po potůčky

Když bylo Marcusi Schademu osm, objevil v berlínském Přírodovědeckém muzeu zaprášenou vitrínu. Ukrývala zlatokopecké zkušební odběry ze západoněmeckého Hesenska. Pro kluka z východního Berlína Hesensko tehdy jako kdyby leželo na jiné planetě. Jeden poznatek si přesto tenkrát vštípil do paměti: V Německu se dá narazit na zlato. Zlato, pro něž si sám můžeš dojít.

U zlatonosného potoka nebo menší řeky potřebuje německý zlatokop asi 50 hodin, aby se mohl zaradovat z gramu zlata. Ilustrační foto: iStock

V roce 1982, o dobrých dvacet let později, se jeho dětský sen stal skutečností. Markus vyrýžoval v tehdejší NDR, přesněji řečeno v durynském potoce Leuba, přítoku řeky Weida, svůj první žlutý kov. Běžel čas a mezitím se jeho sbírka rozrostla na 800 odběrů a zlatinek z německých, středoevropských – a tudíž i českých – a britských toků.

Dnes 62letý amatérský zlatokop a promovaný geolog věnoval svou sbírku, považovanou za jednu z nejhodnotnějších v Německu, Přírodovědeckému muzeu na zámku Heideckburg v Rudolstadtu. „To je jen první krok. Pokud mi to čas a zdraví dovolí, rád bych dokončil něco jako příručku pro hledače nejcennějšího kovu,“ svěřil se televizi MDR.

Klapne to až na druhý pokus

Ve středověku si Německo, české země a Rakousko jako celek udržovaly pozici druhého největšího světového producenta zlata. Mezitím se drtivá většina zásob přeměnila na mince, cihly, pruty a šperky.

„Snažím se dodržovat tehdejší praxi. To znamená, že pátrat začínám zpravidla na větší řece. Když se zadaří, rozhodím sítě po každičkém přítoku, a to ve směru nálezu, od říčky až po potůček,“ prozrazuje s tím, že i on navzdory zkušenostem i vytříbenému instinktu uspěje v každém druhém pokusu.

Drony i kroniky

Vlastnímu fyzickému zlatokopectví předchází důkladná příprava. „Studuji historické mapy i současné letecké snímky třeba z dronů, někdy dlouhé hodiny procházím archívy i kroniky. Zajímá mě, jak je řeka stavěná, jak přesně vypadají meandry a zátoky. Zkušební odběry provádím obvykle mimo řeku či potok, z náplavů, kde bývá úlomků zlata mnohonásobně víc,“ netají se několika tipy ze svého know-how.

U zlatonosného potoka nebo menší řeky potřebuje v průměru přibližně 50 hodin, aby se mohl zaradovat z gramu zlata. V době válek si tak lidé třeba u Rýna zajišťovali přežití.

Ve Spolkové republice se zlatokopectví jako koníčkem baví přibližně 800 nadšenců. Pro srovnání: Ve Spojených státech se ročně prodá přes tři milióny zlatokopeckých pánviček. „Nedivím se. U nás holt bohužel nenarazíte na nugety jako v Americe. Ale nestěžuji si,“ uzavírá s úsměvem.

(plk)