Zlato (oz) / USD
1 284,91
0,01 %
Zlato (oz) / CZK
29 618,08
0,03 %
EUR / USD
1,12
0,01 %
USD / CZK
23,05
0,04 %
Zlato
Čachry s palladiem, nebo jeho nedostatek?

Palladium je dražší než zlato. Co tak najednou, zeptal by se běžný investor. Na jedné straně stojí objektivní příčiny: od loňského srpna je patrný nedostatek palladia. A v důsledku růstu jeho spotřeby v automobilovém průmyslu zdražilo i na finančních trzích, vysvětluje Craig Hemke na serveru Sprott Money.

Došlo k mimořádnému jevu, kdy palladium s okamžitou úhradou v Londýně je dražší než palladium s dvouměsíčním odkladem platby (futures) na burze v New Yorku. Foto: iStock

Mimořádně vzrostla sazba nájmu fyzického palladia na trhu cenných kovů v Londýně, kde jednoleté sazby nájmu v letošním roce občas překročily hranici 20 procent.

A také došlo k mimořádnému jevu, kdy palladium s okamžitou úhradou v Londýně je dražší než palladium s dvouměsíčním odkladem platby (futures) na burze v New Yorku.

„To je v komoditním sektoru extrémně vzácný jev, zejména u drahých a průmyslových kovů, a téměř vždy naznačuje pokles nabídky na trhu. Po zjištění, že tato cenová exploze (přes 1500 dolarů za troyskou unci) vznikla primárně kvůli nedostatku fyzického palladia, věnujte prosím chvilku pozornosti dalším informacím,“ nabádá Hemke.

Comex

Komoditní burza Comex funguje následujícím způsobem. Velmi zjednodušeně řečeno vydává cenné papíry, jejichž hodnotu určuje cena vzácných kovů na trhu. Podle interních pravidel musí určitou část kovu skutečně vlastnit, pro případné uspokojení majitele cenného papíru, jistou část cenných papírů nemusí mít podloženu vzácným kovem, protože se nepředpokládá, že by všichni investoři naráz hodlali vyměnit své papíry za kov.

Konkrétně u stříbra je v systému Comex v současné době uloženo 296 milionů uncí fyzického stříbra. Poměr mezi fyzickým stříbrem a digitálními kontrakty na jeho „vlastnictví“ tzv. pákový efekt je 3,72.

Jinak řečeno, obchoduje se 3,72 digitálních uncí na každou jednu unci skutečného stříbra v trezorech. Pro zlato Comex hlásí poměr digitálního k fyzickému 5,85:1. Tedy na jednu unci skutečného zlata je vydáno 5,85 uncí tzv. papírového zlata. A jak je to s palladiem?

„Comex má v podzemních klenbách pouze 42 583 uncí palladia. V současné době však existuje 28 846 smluv (futures) o jeho nákupu. Při 100 digitálních uncích na jeden takový kontrakt jsou to 2 884 600 uncí digitálního palladia. Při použití stejné matematiky jako u stříbra a zlata, zjistíme, že jedna unce fyzického palladia byla prodána 67,3krát,“ vysvětluje Hemke.

Nakonec na tom vydělá zlato

V případě selhání či zhroucení trhu s palladiem jak v Londýně (fyzický kov), tak v New Yorku (papírové odvozeniny) budou rozumní lidé a instituce správně vyvozovat závěr, že zlato a stříbro je rovněž v ohrožení, protože funguje za stejných cenových režimů. Není-li dostatek fyzického palladia k pokrytí schématu burzy, a tím ke stlačování ceny, pak není ani dost fyzického zlata a stříbra k témuž účelu.

„Samozřejmě, že banky (jež s deriváty také obchodují) se mohou kolapsu vyhnout. Možná, že mohou snižovat cenu palladia prostřednictvím dalších derivátů. Možná se náhle objeví nová dodávka palladia. Ale pokud ne, je těžké si představit, jak tohle nekončí v chaosu. A pokud se chaos rozšiří na zlato a stříbro…“, ponechává Hemke bez odpovědi.

Letošní a příští rok mají mít nejlepší zisky pro investory v oblasti zlata a stříbra od roku 2010, tvrdí Hemke. Důvodem má být rezignace centrálních bank na růst úrokových sazeb a restart kvantitativního uvolňování (tištění peněz). „Přestaňte se proto starat o nějaký kolaps trhu, případně jiné zásahy vyšší moci, protože jste právě dostali recept na značné zvýšení zisku v příštích měsících,“ uzavírá expert na webu Sprott Money.

(rek)