Zlato (oz) / USD
1 501,06
0,40 %
Zlato (oz) / CZK
34 880,12
0,41 %
EUR / USD
1,11
0,02 %
USD / CZK
23,24
0,01 %
Zlato
Blog: Cena zlata je gigantický podvod

Zkusme si ukázat jak obrovský je podvod prosazovaný globálním systémem obchodu se zlatem v provedení LBMA (Londýnská asociace účastníků trhu se zlatem) a Comexu (newyorská komoditní burza), začíná zostra blogger Craig Hemke na webu Sprott Money. Dál už se nechme, až na několik redakčních zkratek, strhnout bystrým tokem jeho argumentů.

Cena, za kterou se zlato obchoduje, je pouze cenou digitálního derivátu a nikoli fyzické komodity. Foto: iStock

Za prvé, kolik troyských uncí digitálního kovu vymění (v Londýně – pozn. red.) majitele v průběhu průměrného dne, kdy se obchoduje s hodnotou zlata ve výši 37 miliard dolarů a se stříbrem o hodnotě 5,2 miliardy dolarů? To je asi 31 milionů uncí zlata a zhruba 372 milionů uncí stříbra.

U zlata se unce rovnají téměř 1000 tunám. Celý svět přitom těží pouze kolem 2800 tun zlata ročně, takže průměrný den v Londýně vykazuje objem obchodů přesahující jednu třetinu celkové roční těžby. Stříbra svět doluje zhruba 880 milionů uncí ročně, takže celkový denní objem stříbra v systému LBMA se blíží 42 procent ročního zásobování stříbrem. To vše je zobchodováno za jeden den.

Denní objem obchodů LBMA se zlatem činí 37 miliard dolarů. To přesahuje kombinovaný denní objem dolarových zásob FANG (four high-performing technology stocks – pozn. red.) což jak někteří tvrdí pohání celý akciový trh v USA z neuvěřitelných 43 procent! Přemýšlejte chvíli o této konkrétní statistice a pak si na ni vzpomeňte, až se příště nějaký propagátor papírových peněz pokusí tvrdit, že zlato je zastaralé. Dolarový objem denního obchodu se zlatem jasně naznačuje něco zcela jiného.

Konečně je třeba poznamenat, že denní objem obchodování s digitálními uncemi je na newyorské burze Comex ještě vyšší než v Londýně, přičemž jeho celkový objem pravidelně přesahuje 50 procent celkové těžby zlata. Jak už víte, Comex obchoduje s digitálními deriváty zlata a dvouměsíční fyzickou zásobu zlata má minimální. Ve skutečnosti celý současný systém Comexu eviduje objednávky na 52,5 milionu digitálních uncí (1633 tun), které jsou kryté pouhými 8 025 418 uncemi (249,6 tuny), z nichž pouze 128 451 uncí (necelé čtyři tuny) je registrovaných k okamžitému dodání.

Co jsme se tedy z této „průhlednosti dozvěděli? Nic nového, samozřejmě. Ale doufejme, že to pomůže osvětlit, o jaký jde podvod. To, co se obchoduje, nemůže být zlato nebo stříbro. Taková čísla prostě nejde fyzicky naplnit.

Přemýšlejte o tom. Ceny zlata a stříbra jsou v současné době určovány obchodováním s digitálními deriváty, které nemají přímou návaznost na fyzický kov. Cena, za kterou se zlato obchoduje, je pouze cenou digitálního derivátu a nikoli fyzické komodity. Dodávka digitálního derivátu může být téměř nekonečná, protože banky mají monopolní schopnost vytvářet ho v téměř nekonečném množství.

Obchodníci s digitálním zlatem v Londýně a v New Yorku nemají žádný nárok na fyzický kov. Jednoduše mají jen expozici ceny zlata. Takže až se tento podvodný systém nakonec zhroutí (jak to se všemi systémy postavenými na základě lží a podvodů nakonec dopadá), ukážou se tvrzení o cenných papírech podložených skutečným fyzickým kovem chimérou a výsledný krach bude velkolepý.

Když v roce 1968 selhal London Gold Pool (fond založený osmi průmyslově nejvyspělejšími státy členských zemí Mezinárodního měnového fondu. Jeho úkolem bylo intervenovat na londýnském trhu zlata tak, aby se tržní cena neodchýlila od ceny oficiální – pozn. red.) bankéři se dohodli na vytvoření nového systému, který se spoléhal na alchymii nepřidělených účtů, vlastních směnek, vyrovnávání rizik a neomezené výroby derivátů. Stejně jako všechny předchozí pokusy řídit a manipulovat cenu zlata i tento selhal, a současný systém to rovněž čeká. Vše, o co se nejnovější odtajnění LBMA pokouší, je bouda, jež má zakrýt závažnost a rozsah současného podvodného systému.

Od roku 2010 varujeme, že se musíte připravit na okamžik, kdy tento systém selže. Doufám, že když se o důvěryhodnosti schématu či hry, kterou je současný systém stanovení cen dozvíte víc, lépe pochopíte nutnost ‚připravit se‘ tím, že si nashromáždíte svoji vlastní zásobu fyzického drahého kovu. Můžete ji uschovat v důvěryhodném skladovacím zařízení, nebo ve svém osobním trezoru. Můžete ji držet ve zlatých slitcích nebo cihlách. Vyberte si. Jen se ujistěte, že nějaké skutečně máte dřív, než systém LBMA/Comex potká nevyhnutelný zánik.”

Blogger Craig Hemke svojí statí reaguje na oslavované odtajnění objemu obchodů se zlatem v Londýně, o němž jsme tento týden již informovali (Londýn zprůhlednil obchody se zlatem).

(rek)