Zlato (oz) / USD
2 337,96
0,25 %
Jistota ve vlastních rukou
0

U 197 tisíc nemovitostí je neznámý vlastník, uvedl úřad

U 196.932 nemovitostí, z toho 190.855 pozemků a 6077 staveb, je nejasný vlastník. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ke konci září určil ve 23.587 případech vlastníka u nemovitostí, u kterých byl dříve nejasný.

U 196.932 nemovitostí, z toho 190.855 pozemků a 6077 staveb, je nejasný vlastník. Majetek, který do konce roku 2023 nebude mít konkrétního vlastníka, připadne státu. Foto: iStock

Ke konci loňského roku úřad určil vlastníka ve 20.640 případech. Úřad o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Majetek, který do konce roku 2023 nebude mít konkrétního vlastníka, připadne státu.

Seznam tzv. nedostatečně identifikovatelných vlastníků na počátku letošního srpna obsahoval celkem 411.320 položek, které neměly dostatečně identifikovaného vlastníka. Jeden vlastník může vlastnit několik různých nemovitostí a jednu nemovitost může spoluvlastnit více vlastníků. Reálně tak jde o 196.932 nemovitostí. Nejvíce takových nemovitostí je v Jihomoravském a Zlínském kraji, dále ve středních Čechách a na Olomoucku.

Úřad ke ke konci září zahájil šetření u 50.395 položek zapsaných v katastru nemovitostí na nedostatečně identifikované vlastníky. Nejčastějším výsledkem šetření bylo podání podnětu k zahájení dědického řízení, a to ve dvou třetinách případů. Druhým nejčastějším případem bylo zjištění, že prošetřovaná nemovitost je ve vlastnictví České republiky a dále se také úřadům přihlásil vlastník sám.

Nemovitosti často brzdí rozvoj obcí

Ve většině případů nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky jde o pozemky vedené v katastru nemovitostí jako orná půda, lesní pozemky a trvalý travní porost.

„ÚZSVM občanům pomáhá dohledat rodinný majetek, o kterém často ani netuší. Zároveň se touto činností čistí katastr nemovitostí od nesprávně zapsaných údajů, což je výhodné i pro stát. Krom toho tyto nemovitosti často brzdí rozvoj obcí při výstavbě infrastruktury,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Úkolem ÚZSVM je zastupovat Českou republiku v právních sporech, které se týkají majetku státu. Úřad tak vystupuje především před soudy a rozhodčími orgány místo jiných organizačních složek státu. ÚZSVM rovněž jedná v právních sporech ve věcech majetku, s nímž sám hospodaří.

(ČTK)

Další z kategorie Z domova