Zlato (oz) / USD
1 726,73
0,57 %
Zlato (oz) / CZK
43 378,00
0,49 %
EUR / USD
1,09
0,19 %
USD / CZK
25,12
0,08 %
Z domova
Prognózy MF jsou podle výboru pro rozpočtové prognózy realistické

Aktuální makroekonomická predikce ministerstva financí je realistická. Vyhodnotil to na svém včerejším zasedání Výbor pro rozpočtové prognózy. Stejně tak hodnotí nový odhad ministerstva financí ohledně rozpočtových příjmů. ČTK to sdělil mluvčí Národní rozpočtové rady Janis Aliapulios.

Příjmy rozpočtu pro letošní a příští rok tak podle výboru MF jako celek odpovídají makroekonomické prognóze ministerstva. Foto: iStock

Ministerstvo financí v nejnovější prognóze ze srpna zhoršilo proti červencové prognóze odhad růstu ekonomiky pro letošní rok na 2,4 procenta z 2,5 procenta a pro příští rok na 2,2 procenta z 2,3 procenta.

Pro vyhodnocení makroekonomické prognózy jako realistické hlasovali čtyři z osmi přítomných členů výboru včetně předsedajícího. Zbylí dva se z včerejšího zasedání omluvili.

„Při poměrně velké různorodosti názorů na vývoj dílčích makroekonomických parametrů a pravděpodobnosti naplnění rizik s nimi spojených se většina přítomných členů výboru shodla, že se makroekonomická prognóza ministerstva jeví jako vnitřně konzistentní a v klíčových parametrech odpovídá jejich očekávání,“ uvedl předseda výboru Pavel Sobíšek.

Zároveň výbor vyhodnotil jako realistickou fiskální prognózu MF. Pro toto hodnocení hlasovalo všech osm členů rady. Výdaji veřejných financí se výbor nezabýval. Příjmy rozpočtu pro letošní a příští rok tak podle výboru MF jako celek odpovídají makroekonomické prognóze ministerstva.

Příjmy můžou být nižší

V diskusi ovšem řada členů podle Sobíška poukazovala mimo jiné na rizika, že by odhadované příjmy mohly být nižší kvůli případnému zhoršení ekonomické situace nebo kvůli zpoždění legislativního procesu. MF například počítá v návrhu rozpočtu s růstem spotřebních daní nebo zavedením digitální daně. Parlament přitom zatím příslušné zákony neschválil. „Členové výboru se nicméně shodli, že jimi odhadované odchylky od fiskální prognózy ministerstva financí nejsou natolik významné, aby bránily v hodnocení prognózy jako realistické,“ uvedl Sobíšek.

Výbor také posoudil prognózy a výhledy MF pro rok 2018 z hlediska jejich naplnění. „Výbor ve svém stanovisku konstatoval, že prognózy a výhledy Ministerstva financí ČR pro rok 2018 v celém tříletém období odrážely skutečný makroekonomický vývoj s dostatečnou přesností,“ uvedl Aliapulios.

Úkolem Výboru pro rozpočtové prognózy je posuzovat makroekonomické a rozpočtové prognózy ministerstva financí. Jde o prognózy, které při sestavování rozpočtu a střednědobých rozpočtových výhledů použije nejen stát, ale také státní příspěvkové organizace, státní fondy, veřejné vysoké školy, zdravotní pojišťovny a další veřejné instituce. Výsledek posouzení je MF podle zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti povinno zohlednit při svých prognózách.

Výbor pro rozpočtové prognózy je desetičlenný a zasedají v něm přední čeští ekonomové ze soukromé, veřejné i akademické sféry jmenovaní vládou na návrh Národní rozpočtové rady. Předsedou výboru byl v dubnu 2018 jmenován analytik UniCredit bank Pavel Sobíšek, místopředsedou výboru je hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler.

(ČTK)