Zlato (oz) / USD
2 343,99
1,13 %
Jistota ve vlastních rukou
0

Analýza Raiffeisenbank: Vládní dluh lze do tří let stabilizovat na 45 procent HDP

Ke stabilizaci veřejných financí a podílu veřejného dluhu k hrubému domácímu produktu (HDP) okolo 45 procent v roce 2024 by pomohl mix opatření na straně výdajů i příjmů státního rozpočtu v podobě zvýšení daně z příjmu fyzických osob kombinované se snížením sazby sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem, zavedení globální minimální korporátní daně, rušení daňových výjimek, redukce dotací, lepšího čerpáním EU fondů nebo úspor v provozu státu. Opatření by měla zajistit snižování strukturálního deficitu o 1,7 procenta HDP ročně, tedy o zhruba 110 miliard korun bez zásadnějšího dopadu do výkonu ekonomiky. Vyplývá to z analýzy Raiffeisenbank, kterou dnes banka představila na tiskové konferenci.

Analýza Raiffeisenbank zároveň upozornila, že od letošního roku půjde na splátky dluhu více než jedno procento roční výkonnosti ekonomiky a za tři roky roky 1,6 procenta HDP. Foto: iStock

„Tento rozsah konsolidace je teoreticky realizovatelný, i když za ceny dopředu těžko předvídatelného, ale jistě ne nijak zásadního negativního dopadu do tempa růstu ekonomiky. Konkrétní opatření na straně příjmů a výdajů spočívají v mixu úspor a vyšších příjmů namíchaných zhruba půl napůl. Výsledkem by měl být štíhlý digitalizovaný stát. Se stabilizovanými veřejnými financemi a dluhem který by se měl zastavit pod hranicí 50 procent HDP a za příznivých podmínek klesat zpět směrem ke 40 procentům HDP,“ uvedla hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Podle ministerstva financí by přitom celkový veřejný dluh měl stoupnout letos na 44,8 procenta HDP. V roce 2022 by měl činit 48,2 procenta a v roce 2024 by se měl podle úřadu přiblížit 55 procentům HDP, tedy tzv. dluhové brzdě. V případě úspor, které ministerstvo plánuje, by to mělo být 52,8 procenta HDP. Konsolidaci veřejných financí, kterou ministerstvo chystá je přitom i podle červnového vyjádření Národní rozpočtové rady nedostatečná a navíc si podle rady vyžádá i zvýšení zdanění.

MF počítá se snížením strukturálního deficitu, což je deficit veřejných financí očištěný o vliv hospodářského cyklu, z letošních 6,5 procenta na 5,3 procenta v roce 2024. To podle vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové znamená zhruba 40 až 44 miliard korun ročně. „Počítáme přitom s kombinací úsporných opatření na příjmové i výdajové straně. Konkrétně zmrazíme platy ústavních činitelů a rozpočet na platy úředníků. A budu důsledně trvat na snížení provozních výdajů rozpočtových kapitol příští rok o pět až deset procent. Určitě chceme také dál racionalizovat a digitalizovat státní agendy. Pilotním projektem je třeba paušální daň, úsporu 200 pracovních míst přinese zrušení daně z nabytí nemovitostí,“ sdělila nedávno ČTK ministryně. Ta plánuje také rušení daňových výjimek. Zároveň dodala, že konsolidovat veřejné finance rychlostí zhruba 100 miliard korun ročně je podle ní i vzhledem k objemu mandatorním výdajů státu „takřka neuskutečnitelný plán“.

Analýza Raiffeisenbank zároveň upozornila, že od letošního roku půjde na splátky dluhu více než jedno procento roční výkonnosti ekonomiky a za tři roky roky 1,6 procenta HDP, a to navzdory solidnímu tempu růstu české ekonomiky. „Tři roky od vypuknutí pandemie COVID-19 se zadlužení státu zvýší o další bilión a překročí ještě před rokem pro mnohé z nás těžko představitelné tři bilióny korun, tedy 45 procent HDP. Nezabrání tomu ani solidní růst ekonomiky a vyšší inflace,“ uvedla Horská.

Podle pravidel EU za standardních podmínek by dluh neměl přesáhnout 60 procent HDP. EU ale uplatňování pravidel Paktu stability a růstu Evropské unie kvůli pandemii dočasně pozastavila.

Efekt fiskální konsolidace na veřejné finance a ekonomickou aktivitu

Rozpočtová opatření Dopad na HDP Dopad na veřejné finance
Příjmová strana DPFO na 20-21%, při ponechání slevy na poplatníka – – -0,4 % +110 mld.
Snížit sazbu sociálního pojištění hrazeného firmami (o 2pb) + – 36 mld.
Vrátit snížení daně z nafty +6 mld.
Postupně navyšovat „zelené“ daně +10 mld
Eliminovat výjimky, osvobození od daní +12 mld.
Prodej zbytného majetku * +1 mld.
Zkvalitnění řízení státních firem (agresivnější dividendová politika) * +5-10 mld.
Minimální korporátní daň 15% +2,5 mld.
Navýšit spotřební daně na spotřebu zatěžující zdraví a klima +10-20 mld.
cca 120,5 – 135,5 mld.
Výdajová strana Zlepšit čerpání EU fondů (podíl EU fondů na veřejných investicích zvýšit ze současných 45 % na 60 %) + +40-50 mld.
Snížit dotace (např. polovinu z nich nahradit financováním projektů z NGEU především v energetice) -0,1 % +39 mld.
Zmrazit mzdy zaměstnancům vládních institucí na úrovni roku 2021 +28 mld.
Zamezit jednorázovému zvyšování transferů obyvatelstvu nad rámec zákonné valorizace -0,3 % +15 mld.
Snížení stavu „úředníků“ o 1 % tj. o 2006 osob (z 200 552 ne pedagogů, bez ozbroj. a obranných složek) * +1-1,5 mld.
Zrušení jízdného – selektivní slevy na jízdném * +6 mld.
Úspory za nákupy (modelově o 10 %) +1,8 mld.
Úspory na nájmu a energiích za sdílená pracovní místa (modelově o 15 %) +1,5 mld.
cca 132,3 – 142,8 mld.

Pozn.: označení * znamená, že neexistuje přímý efekt na HDP

Zdroj: Raiffeisenbank

(ČTK)

Další z kategorie Z domova