Zlato (oz) / USD
---
--- %
Zlato (oz) / CZK
---
--- %
EUR / USD
---
--- %
USD / CZK
---
--- %
Světová ekonomika
Index prosperity: ČR je 13. nejvyspělejší zemí v EU, první je Švédsko

První pozici zaujímá Švédsko, následované Dánskem a Finskem. Na konci tabulky se nachází Řecko, potažmo celý Balkán. Vyplývá to ze souhrnného Indexu prosperity, který sestavili analytici České spořitelny a portálu Evropa v datech.

EU

ČR je 13. nejvyspělejší zemí v EU, zároveň je po Estonsku nejlepší mezi ostatními zeměmi bývalého východního bloku. Foto: iStock

Česko je na tom podle něj velmi dobře ve zdraví a bezpečnosti, mezi největší slabiny naopak patří kvalita životního prostředí a špatná dostupnost bydlení. Výsledek indexu se skládá z deseti pilířů, které obsahují 116 datových indikátorů pro každou z 27 unijních zemí.

„V příštím roce můžeme klesnout na horší příčku,“ řekl hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. Například pilíř ekonomiky podle něj negativně ovlivní nadprůměrně vysoká inflace nebo absence fiskálních reforem, a tedy stále nadprůměrné tempo zadlužování státu. ČR si pohorší asi i ve finančním zdraví, protože více domácností bude čelit finančním problémům v důsledku inflace, ale i nárůstu nezaměstnanosti, uvedl Navrátil.

Podle rektorky Karlovy univerzity Mileny Králíčkové je klíčové investovat i do vzdělávání. „Celá vzdělávací soustava je ještě stále podfinancována,“ upozornila.

Největší rezervy má ČR v přístupu k životnímu prostředí a jeho stavu. Hned ve dvou indikátorech tohoto pilíře je na poslední příčce v EU. Podíl půdy zasažené suchem je v Česku nejvyšší z celé EU, navíc má vysoký podíl emisí skleníkových plynů na osobu. Celková 23. příčka ve stavu životního prostředí je o to překvapivější, protože do něj, v poměru k HDP investuje ČR téměř nejvíc v EU.

Druhou oblastí, ve které se Česko umístilo na chvostu žebříčku, je bytová situace. Ačkoliv je samotná úroveň bydlení poměrně vysoká, problém nastává při pořizování nového domu či bytu. Může za to délka stavebního řízení, cena novostavby, nízký počet domů a bytů na 1000 obyvatel i vysoké výdaje na bydlení. Všechny tyto okolnosti vedou k tomu, že je na pořízení nového bytu v této zemi potřeba 15,5 ročního platů. To je nejhorší výsledek z celé unie.

Největší úspěch Česko zaznamenalo u pilíře zdraví a bezpečnosti. Ve srovnání se zbytkem EU se umístilo na třetí příčce. Ani zde však podle indexu nejde o ideální situaci. Dostupnost zdravotní péče i nízká úroveň kriminality jsou v tuzemsku na dobré úrovni, ale z hlediska fyzického zdraví Čechů nebo investic do obrany, se ČR dostává na opačný konec srovnání.

Příkladem za všechny je obezita, ve které jsou Češi osmnáctí. „Když navíc přihlédneme k nadváze, která spojuje stadia obezity a preobezity, propadáme se až na předposlední místo v EU,“ poznamenal analytik Evropy v datech Tomáš Odstrčil.

Nadprůměrně dopadla ČR ve stavu ekonomiky. Zde Česko obsadilo devátou příčku, k čemuž pomohla především vysoká komplexita ekonomiky. Tento ukazatel zjednodušeně vysvětluje, jak je exportní trh dané země ‚rozkročený‘, a tedy odolný proti okolním vlivům. Česko je z hlediska ekonomické komplexity na druhém místě v EU. Špatně nedopadla ani hodnota veřejného dluhu ve srovnání s HDP.

Nejvyspělejší země v EU 2022

1. Švédsko
2. Dánsko
3. Finsko
4. Nizozemsko
5. Rakousko
6. Německo
7. Estonsko
8. Belgie
9. Francie
10. Lucembursko
11. Irsko
12. Španělsko
13. Česko
14. Slovinsko
15. Litva
16. Malta
17. Portugalsko
18. Kypr
19. Itálie
20. Lotyšsko
21. Polsko
22. Maďarsko
23. Chorvatsko
24. Rumunsko
25. Slovensko
26. Bulharsko
27. Řecko

Zdroj: Index prosperity

(ČTK)