Zlato (oz) / USD
---
--- %
Zlato (oz) / CZK
---
--- %
EUR / USD
---
--- %
USD / CZK
---
--- %
 

FAQ

Jak poznám, jestli opravdu nakupuji zlato?

Investiční zlato se obtížně falzifikuje, kromě jiného i proto, že je asi dvakrát těžší než olovo. Přesto je při jeho nákupu třeba zvýšit pozornost a dobře rozvážit protistranu, tedy prodávajícího. Pokud kupující není zkušený odborník, rozhodně doporučujeme kupovat standardizované zlaté slitky nebo cihly s certifkátem renomované a uznávané instituce. Naše slitky na sobě vždy nesou vyražené údaje o váze, ryzosti, sériovém čísle a výrobci – prodáváme výhradně značku PAMP SA. Ryzost Vám v případě pochybností může ověřit zlatník nebo se můžete obrátit na Puncovní úřad. Fyzicky se ryzost ověřuje na prubířském kameni buližníku. Je to černá hornina vybroušená do plochy. Zlatem se vytvoří zlatá stopa na kameni, něco jako kdyby jste psali zlatem na černý papír. Zlatá stopa se nyní pokape kyselinou dusičnou nebo lučavkou královskou podle předpokládané ryzosti zlata. Nyní sledujeme jak rychle zlatá stopa mizí. Čím vyšší ryzost zlato má, tím mizí pomaleji. Jestliže vzorek není ze zlata, ale stříbra nebo kočičího zlata, zmizí okamžitě.

Co ovlivňuje cenu zlata?

Cena zlata se kótuje na mezinárodních komoditních burzách, nejznámější je LME v Londýně. Cena je samozřejmě vždy průsečíkem křivek nabídky a poptávky; důležité je, že cena zlata vždy dramaticky roste v čase ekonomické nebo politické nejistoty. Například současná poptávka Indie, Číny, Brazílie, Mexika a dalších velkých rozvíjejících se ekonomik začíná od roku 2011 nabírat na síle a to i bez ohledu na cenu komodity. V brzké budoucnosti by se tento trend měl logicky projevit v ceně zlata. Pro českého investora je důležitý i směnný kurz, protože cena zlata se oficiálně udává v USD, někdy se můžeme setkat s cenou i v EUR. Výkyv těchto měn vůči české koruně má za následek i celkovou změnu ceny zlata. Dalším faktorem, který vstupuje do tvorby ceny je tzv. „Premium“. Jedná se o několikaprocentní přirážku k ceně zlata, která kryje náklady certifikovaného výrobce slitků a cihel.

Co je to investiční zlato podle zákona?

Dle zákona č.235/2004 Sb. ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty ;§ 92 Zvláštní režim pro investiční zlato (1) Investičním zlatem se rozumí a) zlato ve tvaru uzančních slitků zpracovaných v certifikované afinerii, ve tvaru cihly, s vlastním číslem a s označením výrobce, ryzosti a hmotnosti, o hmotnosti připouštěné na trhy zlata a ryzosti nejméně 995 tisícin, b) zlaté mince, které 1. mají ryzost nejméně 900 tisícin, 2. byly vyraženy po roce 1800, 3. jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a 4. jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich zlatého obsahu o více než 80 %.

Jaký je původ zboží?

Většinu zboží dovážíme přímo od výrobců ze Švýcarska. Mezi naše významné partnery patří společnost PAMP SA. PAMP je švýcarská certifikovaná rafinerie s celosvětovou působností s hlavními pobočkami ve Švýcarsku (Marin), USA (North Attleboro) a Čína (Hong Kong), je držitelem certifikátů ISO 9001 a ISO 14001.

Kolik zlata si lidé většinou nakupují?

Ve fyzickém zlatě je k roku 2011 uloženo POUZE necelé 0,1% rodinných úspor ze všech 1,4mld domácností. 80g zlata na rodinu, avšak počítaje také všechno zlato v rezervách centrálních bank. Takže průměr 80g zlata „na 1 rodinu světa“ je značně nadhodnocen. Toto je však stále drasticky málo v poměru k celkovým peněžním, či investičním úsporám. Jen hrstka vybraných z vyspělého světa pochopila, že vlastnictví okolo 20-30% svých úspor a volných finančních prostředků ve zlatě je nutnost.

Jak mohu eliminovat krátkodobé poklesy trhu?

Zajistit svou investici můžete snadno pomocí nástrojů Hedgingu. Přes síť akreditovaných investičních profesionálů Vám můžeme nabídnout unikátní možnost 100% hedgingu (neboli pojišťění / vykrytí) případných ztrát při eventuálním poklesu neboli korekci cen zlata. Stačí jen Váš makléřský účet u jednoho z regulovaných brokerů (OCP) v ČR. Put options”, komplexní deriváty Vám umožní profitovat na dlouhodobém růstu cen zlata i v případě, že by došlo ke střednědobému poklesu o -10, -20 nebo i -30 %. Toto je naše hlavní konkurenční výhoda. Zlato je bezesporu nejlepším dlouhodobým ochráncem Vašeho bohatství, ale co když ve střednědobém horizontu dojde k jeho poklesu? A Vy budete zrovna potřebovat hotovost a budete nuceni své zlato prodat? Prodávat se ztrátou není nikdy velmi příjemné …

 

Proč koupit investiční zlato?

Mimo těchto důvodů:
dane

Zlato (jako jediné)
Osvobozeno od daní

certifikat

Certifikát

kvalita

PAMP
Švýcarská kvalita