Zlato (oz) / USD
2 337,96
0,25 %
Jistota ve vlastních rukou
0

Goldwaschen_bei_Karlsruhe

Německo se vždy řadilo mezi země těžbě zlata zaslíbené. Keltové jej z Rýna rýžovali již před více než 2 500 lety a používali ho k výrobě šperků a mincí. Za zlatý věk se považuje éra, kdy se v první polovině 19. století začal Rýn narovnávat. Ilustrace: Von (Meichelt, Nilson, Vollmar, or Volz) – Kostbarkeiten aus alter und neuer Zeit, ISBN 3-88705-032-0, Gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1330187