Zlato (oz) / USD
2 333,56
0,50 %
Jistota ve vlastních rukou
0

Výběr DPH ze zahraničních e-shopů je podle NKÚ problematický

Správa daně z přidané hodnoty (DPH) u zasílaného zboží a vybraných služeb mezi státy Evropské unie není dobře nastavena, zjistil podle dnes zveřejněného závěru Nejvyšší kontrolní úřad. Rozvoj elektronického obchodování podle něj zastihl správu DPH nepřipravenou. Problém tkví podle kontrolorů hlavně v nedostatečné mezinárodní výměně informací a v nevhodném rozdělení pravomocí mezi jednotlivé členské státy. Podle NKÚ navíc finanční úřady nedostatečně kontrolovaly osoby povinné odvádět DPH. Vyjádření finanční správy ČTK zjišťuje.

Pokud dodavatel finančnímu úřadu ČR obchod nepřizná, nemusí se o něm správce daně dozvědět. Nemůže tak daň vyměřit ani ji vymáhat. Foto: iStock

Kontroloři se zaměřili na správu DPH při přeshraničním elektronickém obchodování mezi obchodníky a spotřebiteli v letech 2015 až 2017. „Kontrola ukázala, že hodnota zaslaného zboží a poskytnutých vybraných služeb, stejně jako hodnota odvedené DPH do ČR nejsou vůbec známy,“ konstatuje NKÚ. Podle úřadu se přitom jedná o významné množství peněz. „Jen od roku 2015 do poloviny roku 2017 z České republiky odešly prokazatelné transakce za nejméně 100 miliard korun,“ zjistili kontroloři.

Odpovědnost za výběr DPH při přeshraničním elektronickém obchodování má stát, do kterého byly zboží nebo vybrané služby poskytnuty z jiné země. „Problém je, že pokud dodavatel sám od sebe finančnímu úřadu ČR uzavřený obchod nepřizná, tak se o něm daný správce daně vůbec nemusí dozvědět. A pokud o něm neví, nemůže daň vyměřit ani ji případně vymáhat,“ vysvětluje člen NKÚ Jiří Kalivoda, který kontrolu vedl.

Finanční úřady hledají ojediněle a naslepo

Navzdory nevhodně nastavenému systému měly orgány finanční správy možnost se přeshraničními obchody aktivně zabývat, tvrdí NKÚ. Prověřované finanční úřady tak ale podle kontrolorů činily nedostatečně a vyhledávání bylo náhodné a spíše ojedinělé.

Kontroloři vyhledali všeobecně známé webové stránky patnácti zahraničních e-shopů a provozovatelů elektronických tržišť a dotázali se u Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, jestli jsou tyto e-shopy v Česku registrovány k platbě DPH a jak plní své povinnosti. „Potřebné informace, ze kterých by bylo jasné, jestli a jak by v ČR měli tito provozovatelé odvádět DPH, finanční správa neměla,“ konstatoval NKÚ.

Kontrolu provedl NKÚ paralelně se Spolkovým účetním dvorem Německa tak, aby bylo možné ověřit i fungování takzvaného zvláštního režimu jednoho správního místa. Systém se i přes některé nedostatky osvědčil, protože snížil administrativní zátěž správců daně i daňových subjektů, uvádí zpráva NKÚ.

(ČTK)

Další z kategorie Z domova