Zlato (oz) / USD
2 332,23
0,44 %
Jistota ve vlastních rukou
0

Vláda řešila analýzu potenciálu rozvoje AI i národní strategii

Vláda včera vzala na vědomí analýzu výzkumu potenciálu rozvoje umělé inteligence (AI) v ČR a návrh usnesení k přípravě národní strategie pro umělou inteligenci. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Strategii, na které se bude podílet akademický sektor i komerční sféra, má ministerstvo průmyslu ve spolupráci s dalšími resorty předložit vládě do 30. dubna, uvedl úřad vlády v tiskové zprávě.

Některé z podpořených projektů byly zaměřeny na robotizaci, kybernetickou bezpečnost či autonomní dopravní technologie. Foto: Pixabay

Ze zprávy o potenciálu AI mimo jiné vyplývá, že veřejná účelová podpora výzkumu a vývoje v oblasti umělé inteligence se mezi lety 2007 a 2017 v České republice zdvojnásobila na 260 milionů korun. Plánované výdaje pro rok 2018 měly přesáhnout 400 milionů Kč.

Účelovou podporu využívají zejména vysoké školy, v letech 2015 až 2017 získaly téměř 80 procent financí poskytnutých na řešení projektů zaměřených na AI. Zejména mezi tyto školy patří Vysoké učení technické Brno, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a České vysoké učení technické v Praze. Veřejnou podporu získaly i některé start-upy, ostatní výzkumné organizace se do výzkumu a vývoje v oblasti AI zapojují méně. Necelou pětinu účelové podpory využily podniky.

Robotizace, kybernetická bezpečnost a autonomní technologie

Některé z podpořených projektů byly zaměřeny na robotizaci, kybernetickou bezpečnost či autonomní dopravní technologie, tedy v současnosti často diskutovaná témata. Relativně vysoký počet projektů byl ale podle materiálu zaměřen obecně, případně se zabýval jen využitím metod AI jako podpůrného nástroje pro vyřešení úlohy v některém z technických oborů.

Za silné stránky analýza považuje například to, že Svaz průmyslu a dopravy ČR loni zřídil Platformu pro umělou inteligenci, jež má za cíl navrhovat konkrétní možnosti využití AI, vyjadřovat se k legislativnímu ukotvení a etické stránce jejího využívání a zakotvení v každodenním životě, a tím zabránění snížení konkurenceschopnosti českého průmyslu. Členy jsou například firmy Google, IBM či ČEZ, dále Západočeská univerzita v Plzni, České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické Brno nebo úřad vlády.

Digitální Česko

Právě se zmíněnou platformou podepsali v polovině ledna zástupci vlády memorandum o spolupráci v oblasti umělé inteligence, kooperovat tedy budou i na národní strategii. ČR tak navazuje na plán, který představila v prosinci Evropská komise, jež chce ve spolupráci s členskými státy EU podpořit vývoj a využívání AI. Strategie bude vycházet i z vládního programu Digitální Česko a Inovační strategie ČR 2019-2030, kterou schválila Rada pro výzkum, vývoj a inovace minulý týden. Česko chce také spolu s Německem usilovat o vytvoření evropského centra AI. Jeho sídlo by mohlo být v Praze.

Mezi negativa současné situace v oblasti AI v ČR materiál zmiňuje právě dosavadní absenci národní strategie rozvoje AI, nízké zapojení do mezinárodního výzkumu a vývoje, nebo skutečnost, že účelová podpora aplikovaného výzkumu a vývoje zaostává za podporou základního výzkumu.

(ČTK)

Další z kategorie Z domova