Zlato (oz) / USD
1 730,26
0,07 %
Zlato (oz) / CZK
41 947,43
0,02 %
EUR / USD
1,11
0,01 %
USD / CZK
24,24
0,04 %
Z domova
Ministerstva chtějí zjednodušit podnikání podporou i daněmi

Ministerstvo financí a ministerstvo průmyslu a obchodu chtějí usnadnit začátek podnikání, podpořit rodinné firmy, zjednodušit daňový systém odstraněním výjimek, snížit DPH nebo zavést pro podnikatele paušální daň.

Ministerstvo financí a ministerstvo průmyslu a obchodu chtějí usnadnit začátek podnikání a podpořit rodinné firmy. Foto: Pixabay

Opatření vyplývají z tzv. živnostenského balíčku s desaterem záměrů, o kterém včera na tiskové konferenci informovali ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Například Svaz průmyslu v reakci uvedl, že vítá všechna opatření na snížení administrativní zátěže podnikatelů.

Některá z navrhovaných opatření již byla schválena nebo zavedena, jde například o zvýšení limitu ročních příjmů pro výpočet výdajového paušálu z jednoho milionu na dva miliony korun nebo o zavedení jednotné databáze formulářů. Další opatření chystá MF například v rámci novely zákona o evidenci tržeb nebo plánované změny daňových zákonů a s tím spojené odstranění výjimek nebo zavedení stravenkového paušálu.

„Svaz průmyslu dlouhodobě usiluje o příznivější podnikatelské prostředí, proto cokoliv, co skutečně sníží administrativní zátěž podnikatelů, vítá. Řadu opatření v balíčku jako například jednotná data účinnosti zákonů či kompenzaci nákladů podnikatelů spojených s exekucemi zaměstnanců jsme dlouhodobě požadovali. U některých opatření, které ministerstva navrhují, ale bude důležitá jejich konkrétní finální podoba a zda skutečně budou pro firmy vždy znamenat zjednodušení. Například v oblasti daní zatím ministerstvo financí nerealizovalo změny, které by firmám zásadním způsobem zjednodušily plnění daňových povinností,“ uvedl ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR Bohuslav Čížek.

Podle Schillerové ministerstvo chce vstřícné daňové prostředí pro osm milionů daňových poplatníků. „Proto se nyní ministerstvo financí plně soustřeďuje na komplex opatření, které tento ambiciózní cíl naplní. Jde zejména o zavedení jediné platby pro živnostníky s ročním obratem do jednoho milionu Kč,“ uvedla.

V rámci jedné platby podnikatelé s obratem do jednoho milionu korun ročně již nebudou muset přiznávat daň z příjmu a odvody na třech různých formulářích, nově k zaplacení poslouží jedna paušální platba. Sníží se tak podle ministerstev administrativa a nebude třeba platit za účetní služby. Opatření by mělo začít platit v roce 2021.

V příštím roce MF plánuje snížit DPH na stravovací služby z 15 procent na deset procent a DPH na odborné služby z 21 procent nebo 15 procent na deset procent, a to v souvislosti projednávanou novelou zákona o evidenci tržeb.

K případnému rušení daňových výjimek Schillerová uvedla, že tato vláda nikdy nezruší slevu na děti nebo slevu na poplatníka. „Ale jsou jiné oblasti, kde by výjimky měly být redukovány nebo zrušeny. Nelze ale říci, že to bude většina zavedených výjimek,“ uvedla ministryně. Analýze by měla být podrobena podle ní zhruba třetina výjimek.

Mezi další plány patří zavádět nové zákony s dopadem na podnikání jen dvakrát ročně, a to k 1. lednu nebo 1. červnu. Dále by mělo být možné formuláře pro podnikatele vyplňovat elektronicky prostřednictvím interaktivních souborů nebo online aplikací. Ministerstva také plánují omezení statistických šetření vyžadovaných po podnikatelích nebo jednodušší jednání se stavebním úřadem.

„Je logicky mou prioritou, aby se v maximální možné míře sdílela data a informace, které si stát může zajistit sám, aby státní správa i samospráva využily v první řadě svých možností a nepřenášely povinnosti na podnikatele. Proto jsme připravili živnostenský balíček, tedy jakési podnikatelské desatero, které má firmám a živnostníkům usnadnit život. Týká se mimo jiné rodinných firem, startu podnikání, legislativy, daní, formulářů, statistik, ale také exekucí či stavebního řízení,“ uvedl Havlíček.

Dále upozornil, že v ČR je v současnosti přes jeden milion aktivních osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), což je podle něj nejvyšší číslo za posledních deset let. „Balíček je mířen spíše na menší podnikatele,“ dodal Havlíček.

Celý soubor opatření je podle Havlíčka zveřejněn na serveru BusinessInfo, kde bude možné online sledovat, jak vláda jednotlivá opatření plní.

Na značnou byrokracii si čeští podnikatelé dlouhodobě stěžují. „Je dobře, že vláda naslouchá návrhům Hospodářské komory, které zjednoduší podnikatelům život, ať už jde o zavedení jedné paušální daně nebo zavádění nových zákonů s dopadem na podnikání jen dvakrát ročně,“ řekl ČTK mluvčí komory Miroslav Diro. Podnikatelé se podle něj stali už jen otloukánky, na kterých se experimentuje, co vydrží. Roste jim papírování i náklady kvůli neustále se měnícím zákonům, musí platit všechny nápady, se kterými zákonodárci přijdou, dodal.

„Hnutí ANO šlo doposud živnostníkům po krku. Představené desatero snad dává naději, že přestane být živnostník lovnou zvěří, a to i přesto, že je celý program podpory málo ambiciózní. Vítáme, že hnutí ANO opsalo od ODS návrh paušální daně, jakkoliv limit obratu jeden milion korun je nízký a určitě budeme navrhovat jeho zvýšení tak, aby paušální daň mohlo využívat více menších podnikatelů. S tím také souvisí náš plán výrazně zvýšit limit pro registraci k plátcovství DPH, která je nízká a dlouho se neměnila. Takové opatření desatero neobsahuje vůbec. Místo jednoho místa, kde mají být soustředěny formuláře, bychom uvítali rušení formulářů a zbytečné byrokracie pro podnikatele. Toto desatero je na půli cesty a podnikatelům je potřeba pomoci více,“ uvedl místopředseda poslanců ODS Jan Skopeček.

I podle Svazu průmyslu by firmám pomohla další opatření. Podnikům by například ještě pomohla eliminace výkazních duplicit, omezení takzvaného goldplatingu, kdy při transpozici směrnic EU do národních legislativ často dochází k rozšíření obsahu této právní normy národními orgány o povinnosti, které přinášejí nové regulatorní zátěže, či zavedení principu one-in, one-out, kdy za každý nově přijatý předpis by se musel minimálně jeden současný předpis zrušit, dodal Čížek.

(ČTK)