Zlato (oz) / USD
1 908,07
0,33 %
Jistota ve vlastních rukou
0

Celkový majetek státu loni byl 6,59 bilionu Kč, meziročně o 12,8 procenta více

Celkový majetek České republiky měl ke konci loňského roku hodnotu 6,59 bilionu korun a proti předchozímu roku se zvýšil o 12,8 procenta. Vyplývá to z nejnovější konsolidované účetní závěrky České republiky, o které dnes informovalo ministerstvo financí. Majetek státu tvoří zejména stavby, pozemky, movité věci a peníze na účtech.

Pražský hrad
Pražský hrad. Foto: Wikimedia

Vlastní zdroje pokrývaly 29,1 procenta majetku státu, cizí zdroje 70,9 procenta. „Cizími zdroji se rozumí především vydané dlouhodobé dluhopisy a státní pokladniční poukázky v celkové hodnotě 2473,9 miliardy korun,“ uvedl náměstek ministra pro finanční řízení a audit Jiří Fojtík.

Hlavním cílem konsolidované účetní závěrky je poskytnout informace o finanční situaci a výkonnosti všech subjektů státní správy a samosprávy České republiky, jako kdyby šlo o jednu ekonomickou jednotku. Závěrka zahrnuje ministerstva a další úřady, kraje, obce, zdravotní pojišťovny nebo významné majetkové účasti držené státní správou a samosprávou.

Z účetní závěrky podle ministerstva financí vyplývá, že se v roce 2021 výrazně zvýšily krátkodobé pohledávky a závazky, stejně jako finanční náklady a výnosy. Souvisí to zejména s rychlým růstem cen elektřiny a plynu v rámci obchodních operací největší tuzemské energetické společnosti ČEZ, v níž má stát většinový podíl.

Účetní závěrku loni ovlivnila opatření přijatá v souvislosti s pandemií covidu-19, především podpory vyplacené na podporu sektorů postižených pandemií. Česká republika jako konsolidační celek vykázala v roce 2021 v důsledku covidové pandemie ztrátu ve výši 194 miliardy korun.

Přehled subjektů v konsolidačním celku ČR:

2021 2020
Příspěvkové organizace 10.352 10.351
Územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti 7017 7018
Obchodní korporace, státní podniky, veřejné výzkumné instituce aj. 517 504
Organizační složky státu a státní fondy 286 286
Celkem 18.172 18.159

Přehled významných hodnot z účetních výkazů za ČR (v mld. Kč)

Hodnoty ze souhrnného výkazu majetku a závazků státu 2021 2020 Změna v %
Aktiva netto 6594,4 5846 12,8
Stálá aktiva 4558,8 4468 2
Oběžná aktiva 2035,6 1378 47,7
Pasiva 6594,4 5846 12,8
Vlastní kapitál 1918,6 2209,9 -13,2
Cizí zdroje 4675,8 3636,1 28,6
Hodnoty ze souhrnného výkazu nákladů a výnosů státu
Celkové výnosy 4686,7 3194,8 46,7
Celkové náklady 4878,2 3393,7 43,7
Konsolidovaný výsledek hospodaření běžného účetního období -194 -199,4 2,7

Zdroj: Ministerstvo financí

(ČTK)

Další z kategorie Z domova