Zlato (oz) / USD
1 932,99
0,44 %
Jistota ve vlastních rukou
0

dluh, ČR-id1255348030

dluh

Ve srovnání s členskými státy EU si podle indexu Češi půjčují spíše méně. Z dat Eurostatu vyplývá, že celkový dluh domácností v roce 2021 představoval 34 procent HDP, průměr EU dosahoval 58 procent. Foto: iStock