Zlato (oz) / USD
1 313,85
0,00 %
Zlato (oz) / CZK
27 163,44
0,00 %
EUR / USD
1,23
0,00 %
USD / CZK
20,67
0,00 %
Zlato
Profesor Hörmann o bankovním systému: Vy sám vytváříte peníze, ale nesmíte to vědět!

Včera jsme publikovali první část rozhovoru s rakouským profesorem Franzem Hörmannem pro německý portál KenFM.de. Dnes přinášíme druhou část redakčně upravené verze rozhovoru. „To, co banky dnes tvrdí, že dělají, totiž že půjčují peníze spořitelů, což ve skutečnosti nedělají, je přesně kvůli tomu experty na trestní právo označováno za majetkový delikt,“ uvedl profesor Hörmann.

Vy sám vytváříte ty peníze, ale nesmíte to vědět, tvrdí profesor Hörmann. Reprofoto: Youtube

Takže provozování banky je hospodářský zločin?

To je vždy otázka toho, jak nyní tento pojem — zločin — přesně definujeme. Je pravda, že mnoho dnešních obchodních modelů vychází původně z podvodu a zločinu. Začaly být ale posléze akceptovány, a to z toho jednoduchého důvodu, že přinášely zisk. Například za časů Hanzy bylo pod trestem smrti zakázáno prodávat sledě předtím, než jste je chytil.

To je to, co dnes nazýváme prázdnými prodeji.

Přesně tak. To jsou prostě futures! To jsou prázdné prodeje, dnes v obchodě jsou běžné, to děláme každý den.

Proč to bylo u Hanzy zakázáno?

Protože nebylo jisté, zdali ty sledě vůbec naloví, jelikož je možné, že ten, kdo ten obchod chtěl uzavřít, neměl ani loď, nebo neměl ani ponětí o lovení ryb.

Když bylo později řečeno, že je to nyní pro nějaké branže typické, jelikož ten v minulém roce udělal takový objem, vyzná se v branži, má podnik, tak se pak prostě počítalo a řeklo, že to v příštím roce také dokáže, takže tento prázdný prodej povolíme. Skutečností ale je, že pořád dochází k situacím, kdy to následně není možné dodržet, z čehož vzniká to, čemu se říká riziko.

To znamená, že příliš mnoho lidí sází na budoucnost, ale ta následně přece jen nepřijde a z toho vznikají škody. Kde vznikají tyto škody?

S dnešními zaúčtovanými penězi ve skutečnosti nikde! To je jen účetnická záležitost. Musíme rozdělovat mezi tím, co v účetnictví účtuji, takže tím, co jako prosté číslo dávám na nějakou stranu, a tím, co pro mě skutečně jako peníze je, což jsou mince a bankovky. Přičemž tyto rozdíly jsou relevantní jen pro reálnou ekonomiku, což je velké odhalení v dnešním hospodářském systému.

Na YouTube existuje videoklip z roku 2008, kdy hned po zbankrotování Lehman Brothers, bylo bankám dovoleno jejich vlastní cenné papíry prakticky jakkoli oceňovat. Nesnižovat jejich hodnotu při ztrátě hodnoty, nýbrž je svým způsobem uskladnit na místo, kde jejich stará hodnota mohla být nadále zachována. To bylo jedním z redaktorů přirovnáno k obchodu s oblečením, kde mohla být zimní a letní móda jakkoli oceňována podle ročního období a díky tomu mohl být generován obrat a zisk, aniž by proběhl obchod! Tuhle scénu si musíte přesně prostudovat. Na kameru říká, že pak by obchody s oblečením, stejně jako to můžou dělat banky, mohly generovat zisky díky prostému přehodnocení svého zboží. Načež mohou přijít vlastníci a tento zisk si z kasy prostě vzít.

Ale tento zisk přece vůbec neexistuje!

Zisk existuje, ale peníze pro tento zisk neexistují! Neexistuje pro to cash flow (peněžní tok), když budeme hovořit přesně!

Takže zisk podle tohoto pravidla existuje pouze jako zapsaný.

Přesně tak! A to je ten důležitý bod. Obchod s oblečením to nemůže udělat. Podnik provozující reálné hospodářství to nemůže udělat! Tyto podniky jsou odkázány na takzvaný cash flow (peněžní tok). A to jsou bankovky a mince. Nebo alespoň stav konta na bankovním kontu.

U bank to ale vypadá úplně jinak. Banky například pro své platby nepoužívají mince a bankovky. Banky vždy zaúčtovávají na bezhotovostní účet příjemce peněz a díky tomu ve skutečnosti vytvářejí zaúčtované peníze. A to není nic víc, než prosté zaúčtování (účetní operace).

Takže zaúčtované peníze nejsou nic víc než prosté číslo, které vzniká na kontě.

Správně!

To zní naprosto šíleně. Pojďme si to projít ještě jednou. Když jdu do banky a chci úvěr, protože si chci koupit auto. Potřebuji 25 tisíc euro, ale mám jen pět. Jdu tedy do banky a chci 20 tisíc euro. Ti to prověří, zdali mám práci a budu schopen ty peníze splatit, načež mi na konto zaúčtují 20 tisíc euro. Odkud tyto peníze přicházejí? Jsou to peníze spořitelů? Jsou to peníze, které ostatní v té bance ukládají?

Ne, nejsou! Banka může podobné úvěry poskytovat, aniž by poskytovala možnost spoření.

Ještě jednou! Banka mi může dát peníze, přestože neposkytuje možnost spoření, kam lidé ukládají peníze!

Samozřejmě! Jedná se o účetní předpis (Buchungssatz)!

Co je účetní předpis?

Účetní předpis je číslo, které je vkládáno na dvě rozdílné strany. Na jednom účtu na straně aktiv a na druhém na straně pasiv. Má dáti a dal. Tak, aby ve výsledku byly sumy stejné. Každé účtování musí proběhnout na dvou stranách, někde na straně „má dáti“ a někde na straně „dal“, aby suma aktiv a pasiv byla stejná. To je základní pravidlo podvojného účetnictví.

Ještě jednou tedy. Jdu do banky, chci 20 tisíc euro. A vy mi teď říkáte, že těch 20 tisíc nedostanu od paní Novákové, která celý život spořila a já za cenu úroku tyto peníze dostanu jako půjčku, nýbrž banka mi dá peníze, které vzniknou až tehdy, když já řeknu, že potřebuji peníze.

Ano. Vy vytváříte vaše vlastní peníze díky podpisu na smlouvě o úvěru!

Já vytvářím peníze tím, že si je od banky vezmu?!

Vy sám vytváříte ty peníze, ale nesmíte to vědět!

Tomu nerozumím. Takže peníze, které si vezmu od banky, ty banka vůbec nemá…

Ty vznikají díky vašemu podpisu na smlouvě. Ty předtím vůbec neexistovaly!

Proč si ty peníze nepůjčím u mé vlastní banky?

Pokud byste měl bankovní licenci, tak byste to mohl udělat. Každý, kdo má banku ve svém vlastnictví, může sám vytvářet peníze. V našem systému je to procedura poskytování úvěrů, kde vznikají nové peníze. Mohla by to být i jiná procedura, ale v našem systému jsou vytvářeny peníze skrze poskytování úvěrů.

Peníze, jež banka poskytuje v rámci úvěrů, neexistovaly do té doby, než jste podepsal smlouvu. Jsou to nové, čerstvě vytvořené peníze, které z tohoto důvodu z pohledu likvidity bance nemůžou vůbec chybět, protože předtím vůbec neexistovaly. Tyto peníze vznikají až teprve se smlouvou o poskytnutí úvěru.

To, co banka zaúčtuje na účet příjemce úvěru, tam zaúčtuje jako svůj vlastní závazek, u banky v bilanci se to nachází na straně cizího kapitálu. Takže z hlediska bilance se banka zadlužuje kvůli penězům, které sama vůbec nemá. To znamená, že tento úvěr není poskytován z existujících peněz.

… které banka nyní požaduje dostat zpět.

… které banka požaduje dostat nazpět, ale navíc ještě s úroky! Takže banka na jednu stranu požaduje to, co sama vůbec nemá, a ke všemu k navrácení toho, co sama vůbec nemá, požaduje navíc ještě úroky a jištění reálnými hospodářskými věcmi, například budovu v případě hypotečního úvěru, od toho, kdo si ten úvěr bere.

Takže banka nenese žádné riziko!

Ano, v tomto smyslu nenese žádné riziko.

(red)
Pokračování zítra
Redakčně upraveno. Originál rozhovoru byl publikován na YouTube v německém jazyce portálem KenFM.de.