Zlato (oz) / USD
1 336,20
0,00 %
Zlato (oz) / CZK
27 559,79
0,00 %
EUR / USD
1,23
0,00 %
USD / CZK
20,63
0,00 %
Zlato
Evropa se rekordně zajišťuje (teoretickým) zlatem

Na konci června měly burzovní fondy obchodující s papírovým zlatem (ETF) v držení 2313 tun zlata. Z toho evropské zlaté ETF měly 977,71 tun, což je evropský rekord. Na konci roku 2015 měly evropské zlaté ETF pouze 570,14 tuny zlata, což ukazuje, že poptávka po zlatých podílech v nich vzrostla o víc než 71 procent během posledních 18 měsíců. Největší nárůst poptávky evropských investorů přichází z Německa a Velké Británie.

Evropa se rekordně zajišťuje (teoretickým) zlatem. Foto: iStock

Tento nárůst poptávky není jednorázovou událostí. Růst zlata v držení evropských zlatých ETF se zvýšil v pěti ze šesti čtvrtletí od konce roku 2015, uvádějí Numismatic News. Důvodem jsou smíšené zprávy o finanční stabilitě Evropy. Přes oficiální tvrzení, že je vše v pořádku hledají Evropané, na rozdíl od Američanů, ve zlatě bezpečné úložiště majetku.

Co si Evropané mají myslet o příznivém ekonomickém vývoji, když šéf Evropské centrální banky Mario Draghi tvrdí, že eurozóna zažívá v mnoha členských státech silný růst a zároveň plánuje pokračovat v kvantitativním uvolňování (tzn. navyšování peněžní zásoby). Tištění peněz je ale nástroj používaný pouze tehdy, existují-li obavy ze slabé ekonomiky. Takže, jak to je?

Jiný příklad: Mnoho velkých evropských bank vlastní řecké vládní dluhopisy. Ve svých rozvahách je musí evidovat ve výši 100 procent nominální hodnoty, přestože tyto dluhopisy prodávají s výraznými ztrátami. Je prakticky jisté, že tyto dluhopisy už nikdy své nominální hodnoty nedosáhnou, z čehož plyne, že skutečný finanční stav mnoha evropských bank je mnohem horší, než ve veřejných informacích uvádějí.

Fondy spoléhají na prohlášení depozitářů

Z těchto a mnoha dalších důvodů diverzifikují svá aktiva v Evropě (na rozdíl od Ameriky) spíš jedinci, než korporátní sféra. Problém je, že v převážné většině investoři nekupují fyzické zlato, ale podíly fondů, které by ono zlato měly vlastnit. Teoreticky musí takový fond držet minimálně jednu desetinu zlata, s nímž obchoduje, ve fyzické podobě. Ale ověřit se to nedá. Dokonce i fond samotný se musí spoléhat pouze na prohlášení depozitářů, že opravdu uchovávají příslušné množství zlata pro daný ETF.

Náklady na provoz ETF také mohou být vyšší než na skladování fyzického zlata včetně složité daňové struktury, což u fyzického zlata kvůli nulovému zdanění zcela odpadá. Navíc ETF může své zlato pronajímat, takže v určité chvíli ani proponované množství zlata nemusí mít. Pokud by podílník fondu přesto chtěl dostat zlato ve fyzické podobě, je dodávka obvykle limitována množstvím, které si jen málokdo může dovolit koupit.

„Vlastnictví papírového zlata je poněkud riskantní a není to atraktivní náhrada za přímo vlastněný fyzický kov. Dá se považovat za užitečný obchodní nástroj pro velmi krátkodobé účely,“ konstatují Numismatic News. Přesto zlato ve fyzické podobě vlastní jen malé procento investorů. Obchodování přes internet je pro většinu z nich mnohem pohodlnější. Vlastnictví skutečného zlata však pouze v rovině teoretické.

(rek)